Al meer dan 659.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Januari

Bijdragen in...

Verschenen in Oost-Brabant, okt-nov-dec 2016, p. 145-173:

- Toveressen in Wommersom (1627), p. 145-153.
- Cijnsboek van Joris Goossens (1635), p. 154-161.
- Vandevin uit Neerlinter, p. 162-170.
- Twee dode lichamen in Willebringen, p. 170.
- Martinus Nijs in Willebringen, p. 171-172.
- Mayken Huts huurt land van Vrouwenpark (Willebringen, 1671), p. 172.
- Oud Geld, p. 173.

Tiense sprokkel 381: Ooievaar

Ooievaar Een voorde of voort is zoals bekend een doorwaadbare plaats in een beek. Denk aan Vilvoorde, in 779 al geattesteerd als Filfurdo. Sommige geleerden denken voor het eerste lid aan een Keltische waternaam Filo. Te ver gezocht.

In Wommersom werd de Oedensvoorde aan de Oude Gete vervormd tot de Ooievaar! Lees meer...

Zijsprokkel 132: Tafel van de H. Geest in Mol

Oude documenten De gegevens komen uit een opgerold perkament met de betalingen gedaan aan de Tafel van de Heilige Geest van Mol. Het manuscript, 138 cm lang en bijna 20 cm breed, hoort toe aan dr. Hans Jacobs uit Tienen. Het is niet gedateerd, maar volgens het schrift schatten we dat het document geschreven werd rond 1320 met latere aanvullingen. Links boven is met een pen bijgevoegd: "geschrift van 't begin der 14de eeuw". Enkele uittreksels. In de namen heb ik hoofdletters geschreven.

Lees meer...

Nieuwsbrief januari

De NIEUWSBRIEF van januari 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Jaaroverzicht. Nieuwe publicatie: Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802. Zijsprokkel 131: Hagelslag op 3 mei 1683. Nieuwe publicatie: De Maasplassen van Kinrooi, Verdronken plaatsnamen.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Neerlinter". De populairste pagina's zijn Nieuwe publicatie: Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802, Tiense sprokkel 380: Kwakkel, en Zijsprokkel 131: Hagelslag op 3 mei 1683.

Deze website bestaat sinds oktober 2006. In januari 2009 behaalde het de kaap van 100.000 bezoekers, op 25 september 2014 die van een half miljoen!

Er worden per bezoeker gemiddeld 5 pagina's bekeken, en gemiddeld komen er dagelijks meer dan 200 bezoekers op de website. Momenteel zijn er 183 mensen geabonneerd op de RSS nieuwsfeed, en ontvangen 311 mensen de maandelijkse nieuwsbrief in hun mailbox.

In 2016 zijn er 11 nieuwe Tiense sprokkels verschenen in de regionale krant de Publipers en op de website, en 17 zijsprokkels.

Er zijn drie nieuwe boeken van dr. fil Paul Kempeneers gepubliceerd:
* De Vlaamse Waternamen - Deel 1
* Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802
* De Maasplassen van Kinrooi, Verdronken plaatsnamen

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

December

Nieuwe publicatie: Verdronken toponiemen in de Maasplassen van Kinrooi

Cover Maasplassen Over de plaatsnamen in Kinrooi bestaan omzeggens geen gedrukte bronnen. Vooral in het Rijksarchief in Hasselt onderzocht dr. Kempeneers veel archiefstukken over Ophoven, Geistingen en Kessenich. Uit dit verzameld materiaal koos hij de gegevens uit die betrekking hadden uit de omgeving van de Maasplassen.

De publicatie omvat 48 bladzijden. Naast de beschrijving van het wegennet in het grindgebied, geeft de auteur eveneens een overzicht van de (meestal verdwenen) benamingen voor akkers, weilanden, hoogten en laagten in Ophoven-Geistingen. De publicatie is bedoeld als een eerste aanzet tot een grondige toponymie van Kinrooi.

Lees meer...

Zijsprokkel 131: Hagelslag op 3 mei 1683

Hagel Grote schade aan de gildekamer van de kolveniers te Tienen.

Sieur Edmond Goossens oudt Capiteyn van de coloveniers gulde der stadt Thienen oudt 48 jaeren gedaeght, geeedt ende geexamineert op de ... articulen van de schriftueren dat de familie van Van den berge binnen de stadt Thienen is eene seer oude familie en daer voor wordt gehouden ende gereputeert

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802

Tijdens de eerste wereldoorlog staken de Duitsers in augustus 1914 het Justitiepaleis te Leuven en het gemeentehuis in Neerlinter in brand. Hierdoor gingen de parochieregisters van Neerlinter en heel wat gegevens van de burgerlijke stand verloren.

Om deze leemte op te vullen heeft dr. Paul Kempeneers andere gegevens bijeengebracht, namelijk de volkstellingen van 1702, 1709 en 1755.

Lees meer...

Nieuwsbrief december

De NIEUWSBRIEF van december 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 379: Toveressen 2/2. Zijsprokkel 130: Een toveres in Wommersom (1627) 2/2. Nieuwe publicatie: Vlaamse Waternamen in een Woordenboek. De Refugie van Sint-Geertruiden. Tiense sprokkel 380: Kwakkel.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Waternamen". De populairste pagina's zijn Zijsprokkel 130: Een toveres in Wommersom (1627) (2/2), Oud Schrift en Tiense sprokkel 379: Toveressen 2/2.

November

Tiense sprokkel 380: Kwakkel

Nachtreiger Geregeld krijg ik een mailtje over de betekenis van een bepaalde plaatsnaam. Als er geen oude attestatie bestaat, is de vraag soms moeilijk te beantwoorden.

De Kwakkelstraat in Wommersom is volgens sommigen genoemd naar een kwakkel, een vogel. Over Wommersom bestond geen degelijke toponymische studie. Daarom schreef ik een boek over de Wommerse plaatsnamen dat nog niet is uitgegeven.

Lees meer...

Zijsprokkel 130: Een toveres in Wommersom (1627) (2/2)

Verbranding Catlyn Fiermoing, echtgenote van Claes Jans, werd in Wommersom als tooveresse op 8 juni 1627 verbrand. Catlyn legde onder dwang bekentenissen af en noemde drie namen van andere toveressen. Hierdoor zou ook Catlyn Conincx in 1627 de vuurdood sterven. Zie zijsprokkel 129. In onderstaande tekst geef ik de originele versie weer uit de "Tooverye" (Acta Vicariatus, V, 3).

Lees meer...

De Refugie van Sint-Geertruiden

Refugie Ik kreeg een foto toegestuurd die ik niet kende: de Leuvensestraat tegenover de Oudevestenstraat.

Dit is een originele foto van voor 1900, met het hoofdgebouw van de Refugie van Sint-Geertruiden, nu: rechterkant van C&A, Vandensavel nr. 32, Proximus nr. 34, Hunkem÷ller nr. 36 en Bartholomeus nr. 38.

Lees meer...

Tiense sprokkel 379: Toveressen 2/2

Verbranding Toveres Catlyn Fiermoing legde onder pijniging nog meer bekentenissen af. Zo ging zij ongeveer een keer per maand ten dans met de duivels. Dit gebeurde op het veld aan het doornboomken in de Hegge, ook op de Kruisstraat om naar Oplinter te gaan. Gewoonlijk waren ze met 8 of 9 vrouwen. Haar speellieden speelden op trommelkens en fluitkens.

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Vlaamse Waternamen in een Woordenboek

Waternamen 1 Bij uitgeverij Peeters in Leuven verscheen het eerste boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van de waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke tweedelige werk zal in ons taalgebied een grote leegte opvullen. Het laat ongeveer 8500 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen, met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de ge´nteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar werk, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk.

Lees meer...

Nieuwsbrief november

De NIEUWSBRIEF van november 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 378: Toveressen 1/2. Zijsprokkel 129: Toveres in Wommersom. Julia Tulkens - Essay (Paul Kempeneers, 1956).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Zijsprokkel 129: Een toveres in Wommersom (1627) (1/2), Oud Schrift en Julia Tulkens - Essay (Paul Kempeneers, 1956).

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional