Al meer dan 706.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

April

Sprokkel 392: Waasmont

De vier W-dorpen (Waasmont, Walsbets, Wezeren en Walshoutem) vormden één geheel door het Koninklijk Besluit van 18 juni 1964 onder de naam Walshoutem. Het verenigde Walshoutem ging naar Landen over bij KB van 17 september 1975. Over Waasmont schreef L. Lemkens in 1929 een dissertatie onder de titel Toponymie van Waasmont.

Lees meer...

Bijdragen in...

In Oost-Brabant, januari-maart 2018, verschenen
- Oude kaartbladen 1-72 van het NGI, p. 30-38.
- Zedespreuken, p. 39-40.
- Eetborden in het Muiderslot, p. 40.
- Waasmont, p. 41-42.
- Waasmont in 1830, p. 42-43.

Nieuwsbrief april

De NIEUWSBRIEF van april 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Nieuwe publicatie: Waternamen II. Zijsprokkel 143: Verdronken in de Gete (1729).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Aarschot" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 142: De rekening van chirurgijn W.N. Huart (1779-1780).

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Maart

Zijsprokkel 143: Verdronken in de Gete (1729)

Oude documenten Op 1 september 1729 onderzocht chirurgijn Henrick Tielens een dode vrouw. Zij was de echtgenote van Lindekens uit Oplinter. Volgens het onderzoek was ze verdronken in de Gete.

Op heden desen eersten september 1722 hebben J. van Linthere ende Anthoen Trullens, Schepenen der heerlijckheijt van Neerlinter, beneffens meester Henrick Tielens chirurgijn van sijnen stiele...

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Vlaamse Waternamen in een Woordenboek

Waternamen 2 Bij uitgeverij Peeters in Leuven verscheen het tweede boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van de waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke tweedelige werk vult in ons taalgebied een grote leegte op. Het laat ongeveer 9000 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen, met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geïnteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar werk, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk.

Lees meer...

Nieuwsbrief maart

De NIEUWSBRIEF van maart 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Zijsprokkel 141: Een nieuwe koster-schoolmeester in Neerlinter (1785). Zijsprokkel 142: De rekening van chirurgijn W.N. Huart (1779-1780).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Outgaarden" en "Aarschot".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 141: Een nieuwe koster-schoolmeester in Neerlinter (1785).

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Februari

Zijsprokkel 142: De rekening van chirurgijn W.N. Huart (1779-1780)

Oude documenten In februari 1779 breekt Anthonius Keuleers in het gehucht Stok zijn scheenbeen met nog andere verwondingen. Hij wordt verzorgd door chirurgijn W.N. Huart uit Neerlinter. Het is interessant om een inzicht te krijgen in de rekeningen van de dokter, bewaard in de schepengriffies 5215 (RA Leuven).

Staet van Wijnandus Nicolaus Huart, chirurgijn jn neerlinther over sijne gedane curen, noodige voijagien, pansementen, verbanden, leveringen van medecamenten als anderssints, ten dinste ende versoecke van Anthonius Keuleers...

Lees meer...

Zijsprokkel 141: Een nieuwe koster-schoolmeester in Neerlinter (1785)

Oude documenten In 1785 werd in Neerlinter een nieuwe koster aangesteld die tevens de taak van schoolmeester op zich moest nemen. Met de goedkeuring van de pastoor, de heer van Neerlinter en 4 schepenen moest Jan Bruijninckx aan een aantal voorwaarden voldoen.

Wij ondergeschreven Eerw. Heere Defraije, pastor in neerlinter, beneffens den Edelen Heere Baron Dewaha Heere deser voorschreven Heerlijckhijdt ende wethouderen alhier, admitteren bij ende mits desen Joannes Bruijninckx...

Lees meer...

Nieuwsbrief februari

De NIEUWSBRIEF van februari 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter. Bijdrage in Eigen Schoon en de Brabander. Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Januari

Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter

Oude documenten Op 28 mei 1730 werd Neerlinter geteisterd door een hevig onweer met hagelslag. De burgemeester en schepenen noteerden het feit in een verslag, bewaard in de bundel schepengriffies 5209 (RA Leuven).

Wij Meijer ende schepenen der heerlijckheijt van Neer Linter quartier van Thienen verclaeren ende attesteren mits desen dat wij, gevisiteert hebbende de beschaedigheijt...

Lees meer...

Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter

Kaart Villaret In 1608 bezat Geerart Franssens een kemphof "metten huys daerop staende". Dit huis grensde aan de "Comme(r)straet ter eenre, den hantboge raem ter andere" (SG 1401, f. 66v). In 1609 werd een stuk grond van de gilde ten erfcijns uitgegeven. In het document heet het een parceel erven "daer die doelen vanden voirschreven schutterye syn op staende wesende den schutterraem" (SG 1401, f. 84).

Lees meer...

Nieuwsbrief januari

De NIEUWSBRIEF van januari 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Jaaroverzicht. Nieuwe publicatie: Outgaarden. Sprokkel 390: Heunenteun.

De website www.kempeneers.org bestaat sinds oktober 2006. Op 25 september 2014 behaalde het de kaap van een half miljoen bezoekers! In de loop van de voorbije maand heeft de teller 700.000 bezoekers overschreden.

Er worden per bezoeker gemiddeld 5 pagina's bekeken, en gemiddeld komen er dagelijks meer dan 200 bezoekers op de website. Momenteel zijn er 204 mensen geabonneerd op de RSS nieuwsfeed, en ontvangen 341 mensen de maandelijkse nieuwsbrief in hun mailbox.

In 2017 zijn er 18 nieuwe sprokkels verschenen.

Er zijn vijf nieuwe boeken van dr. fil Paul Kempeneers gepubliceerd:
* Historische Atlas van Willebringen
* Willebringen & Honsem. Plaatsnamen en hun geschiedenis
* Historische Atlas van Wommersom
* Wommersom. Plaatsnamen en hun geschiedenis
* Outgaarden. Plaatsnamen en hun geschiedenis

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 390: Heunenteun en Zijsprokkel 139: Ten Opstalle in Ransberg.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.