Al meer dan 647.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Oktober

Zijsprokkel 129: Een toveres in Wommersom (1627) (1/2)

Marteling Catlyn Fiermoing, echtgenote van Claes Jans, werd in Wommersom als tooveresse op 8 juni 1627 verbrand. In 1612 waren er al heksen terechtgesteld. Catlyn legde onder dwang (de zogenaamde torture) bekentenissen af en noemde drie namen van andere toveressen. Hierdoor zou ook Catlyn Conincx in 1627 de vuurdood sterven. Het verhaal kunnen we lezen in de uitgave van E. Raes, Hekserij en exorcisme, in 1993 uitgegeven door de Stichting Mens en Kultuur in Gent.

Lees meer...

Julia Tulkens - Essay (Paul Kempeneers, 1956)

Julia Tulkens Julia Tulkens is een Vlaams letterkundige, die geboren werd te Tienen in 1902. Deze Tiense dichteres heeft een uitgesproken vrouwelijk dichterlijk talent. Ze trok in 1936 voor 't eerst de volle aandacht met źOntvangenis╗, een bundel gedichten van de bruid, de jonge vrouw en de aanstaande moeder. In 1950 verscheen de vermeerderde uitgave van źDe aardse Bruid╗, waarmee ze in 1952 de PoŰzieprijs der Vlaamse provinciŰn verwierf.

Lees meer...

Nieuwsbrief september

De NIEUWSBRIEF van oktober 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Vermelding in Het Nieuwsblad Online. Zijsprokkel 128: Mayken Huts huurt land van Vrouwenpark (Willebringen, 1671).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Lyceum". De populairste pagina's zijn Zijsprokkel 127: Vandevin uit Neerlinter, Oud Schrift en Oude Woorden.

September

Zijsprokkel 128: Mayken Huts huurt land van Vrouwenpark

Oude documenten In het Kerkarchief 9832 vernemen we dat Mayken Huts uit Willebringen in 1671 land huurde van Vrouwenpark, zoals zij ook vroeger deed toen haar man nog leefde.

Wij [geschrapt en vervangen door Ick] ondergeschre˙en bekennen ingehuert te hebben vande Eerw. Vrauwe Abdisse van Vrauwenparck de landen die voor desen noch in hueringhe hebbe gehauden, met mijnen man saligher, behaudelijck dat vijff dachmael daeruyt genomen is, die Cornelis Huts nu in hueringhe haut, ende dat naer ad˙enant die aude hueringhe, ...

Lees meer...

Nieuwsbrief september

De NIEUWSBRIEF van september 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in... Zijsprokkel 127: Vandevin uit Neerlinter.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite, Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778) en Oud Schrift.

Augustus

Zijsprokkel 127: Vandevin uit Neerlinter

Oude documenten In de verzameling handschriften van dr. Hans Jacobs te Tienen bevindt zich een "Doos Vandevin". De documenten in deze doos bevatten rekeningen, testamenten en notarisakten, toebehorend aan de familie Vandevin uit Neerlinter, maar ook lofdichten en verscheidene stambomen.

Stamboom van mynen Vaeder Joannes Franciscus Antonius Vandevin, geboren te Neerlinter 18 xber 1749, [alwaer die familie reeds bekent was volgens de gigtboeken aldaer exterende, waer uyt te zien is, dat zy veele goederen bezaten en dese zelfs bebouwden], myne Moeder Maria Catharina Windelincx, getrouwt binnen Thienen 8sten february 1775, aldaer geboren 27 9ber 1751 [opgestelt door hunnen soone Joannes Ludovicus Vandevin].

Lees meer...

Bijdragen in...

Verschenen in Oost-Brabant, juli-aug-sept 2016, p. 143-144:

- Gaas
- Viandra

Nieuwsbrief augustus

De NIEUWSBRIEF van augustus 2016 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in... Zijsprokkel 126: Huis van Vandevin (1778).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Kempeneers" en "Aarschot". De populairste pagina's zijn Tiense sprokkel 377: Lyceum 2/2, Zijsprokkel 125: Twee dode lichamen in Willebringen en Voorstellen voor naamgeving in de Lyceumsite.

© 2008 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional