Al meer dan 722.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Juli

Sprokkel 395: Het Kasteel van Eliksem

Figuratieve kaart Eliksem Over het verdwenen Kasteel van Eliksem (bij Landen) is weinig bekend. Op dit ogenblik liggen op de plaats waar het Kasteel stond enkele grote vijvers ten zuiden van de Weidestraat.Lees meer...

Nieuwsbrief juli

De NIEUWSBRIEF van juli 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Sprokkel 394: Zegespreuken.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Aarschot" en "Kempeneers".
De populairste pagina's zijn Sprokkel 394: Zegespreuken, Sprokkel 393: Waasmont in 1830 en Zijsprokkel 144: Zijsprokkel 144: Eetborden in het Muiderslot.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Juni

Sprokkel 394: Zegespreuken

Boekcover In 1755 verscheen in Brussel een boek over Zedespreuken. Ik vond dit boek toevallig, omdat een rentmeester in Langdorp in de 18de eeuw zijn rekeningen afsloot met een spreuk.

Na een inleiding citeert TíSerstevens zijn spreuken onder alfabetisch gerangschikte trefwoorden (in het Latijn), bij voorbeeld Abstinentia, Maetigheid, Abstinence, ...Lees meer...

Nieuwsbrief juni

De NIEUWSBRIEF van juni 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Sprokkel 393: Waasmont in 1830. Zijsprokkel 145: Oude kaartbladen 1-72 van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Aarschot" en "Kempeneers".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 393: Waasmont in 1830 en Zijsprokkel 144: Zijsprokkel 144: Eetborden in het Muiderslot.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Mei

Zijsprokkel 145: Oude kaartbladen 1-72 van het Nationaal Geografisch Instituut (NGI)

Oude documenten Met Cartesius is het mogelijk om oude stafkaarten van het NGI te bekijken. Kaarten van voor de fusies van 1977 zijn interessant, omdat hierop de oude gemeentegrenzen zijn aangegeven. Voor toponymisten zijn deze grenzen belangrijk.

Lees meer...

Sprokkel 393: Waasmont in 1830

Zoals bekend houden veel mensen zich bezig met het opmaken van hun stamboom. Met de legger van P.C. Popp is het rond 1860 mogelijk om te weten waar onze voorouders woonden. In Waasmont kan ik wel verder gaan, naar 1830.

Lees meer...

Nieuwsbrief mei

De NIEUWSBRIEF van mei 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Bijdragen in Oost-Brabant. Sprokkel 392: Waasmont.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Outgaarden" en "Kempeneers".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 392: Waasmont en Zijsprokkel 144: Zijsprokkel 144: Eetborden in het Muiderslot.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

April

Zijsprokkel 144: Eetborden in het Muiderslot

Oude documenten Een tijdje geleden bezocht ik met het Ministerie van Onderwijs het Muiderslot in Amsterdam. Er hingen twee eetborden met een eigenaardige tekst, die ik nuttig vond voor een etentje of een restaurantdag.

Lees meer...

Sprokkel 392: Waasmont

De vier W-dorpen (Waasmont, Walsbets, Wezeren en Walshoutem) vormden ťťn geheel door het Koninklijk Besluit van 18 juni 1964 onder de naam Walshoutem. Het verenigde Walshoutem ging naar Landen over bij KB van 17 september 1975. Over Waasmont schreef L. Lemkens in 1929 een dissertatie onder de titel Toponymie van Waasmont.

Lees meer...

Bijdragen in...

In Oost-Brabant, januari-maart 2018, verschenen
- Oude kaartbladen 1-72 van het NGI, p. 30-38.
- Zedespreuken, p. 39-40.
- Eetborden in het Muiderslot, p. 40.
- Waasmont, p. 41-42.
- Waasmont in 1830, p. 42-43.

Nieuwsbrief april

De NIEUWSBRIEF van april 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Nieuwe publicatie: Waternamen II. Zijsprokkel 143: Verdronken in de Gete (1729).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Aarschot" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 142: De rekening van chirurgijn W.N. Huart (1779-1780).

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Maart

Zijsprokkel 143: Verdronken in de Gete (1729)

Oude documenten Op 1 september 1729 onderzocht chirurgijn Henrick Tielens een dode vrouw. Zij was de echtgenote van Lindekens uit Oplinter. Volgens het onderzoek was ze verdronken in de Gete.

Op heden desen eersten september 1722 hebben J. van Linthere ende Anthoen Trullens, Schepenen der heerlijckheijt van Neerlinter, beneffens meester Henrick Tielens chirurgijn van sijnen stiele...

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Vlaamse Waternamen in een Woordenboek

Waternamen 2 Bij uitgeverij Peeters in Leuven verscheen het tweede boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van de waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke tweedelige werk vult in ons taalgebied een grote leegte op. Het laat ongeveer 9000 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen, met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geÔnteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar werk, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk.

Lees meer...

Nieuwsbrief maart

De NIEUWSBRIEF van maart 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Zijsprokkel 141: Een nieuwe koster-schoolmeester in Neerlinter (1785). Zijsprokkel 142: De rekening van chirurgijn W.N. Huart (1779-1780).

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Tienen", "Outgaarden" en "Aarschot".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 141: Een nieuwe koster-schoolmeester in Neerlinter (1785).

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.