Al meer dan 702.000 bezoekers!

Nieuwste artikels

Publicaties

Februari

Nieuwsbrief februari

De NIEUWSBRIEF van februari 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter. Bijdrage in Eigen Schoon en de Brabander. Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter en Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

Januari

Zijsprokkel 140: Hagelslag in Neerlinter

Oude documenten Op 28 mei 1730 werd Neerlinter geteisterd door een hevig onweer met hagelslag. De burgemeester en schepenen noteerden het feit in een verslag, bewaard in de bundel schepengriffies 5209 (RA Leuven).

Wij Meijer ende schepenen der heerlijckheijt van Neer Linter quartier van Thienen verclaeren ende attesteren mits desen dat wij, gevisiteert hebbende de beschaedigheijt...

Lees meer...

Sprokkel 391: De Schutters van Neerlinter

Kaart Villaret In 1608 bezat Geerart Franssens een kemphof "metten huys daerop staende". Dit huis grensde aan de "Comme(r)straet ter eenre, den hantboge raem ter andere" (SG 1401, f. 66v). In 1609 werd een stuk grond van de gilde ten erfcijns uitgegeven. In het document heet het een parceel erven "daer die doelen vanden voirschreven schutterye syn op staende wesende den schutterraem" (SG 1401, f. 84).

Lees meer...

Nieuwsbrief januari

De NIEUWSBRIEF van januari 2018 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Jaaroverzicht. Nieuwe publicatie: Outgaarden. Sprokkel 390: Heunenteun.

De website www.kempeneers.org bestaat sinds oktober 2006. Op 25 september 2014 behaalde het de kaap van een half miljoen bezoekers! In de loop van de voorbije maand heeft de teller 700.000 bezoekers overschreden.

Er worden per bezoeker gemiddeld 5 pagina's bekeken, en gemiddeld komen er dagelijks meer dan 200 bezoekers op de website. Momenteel zijn er 204 mensen geabonneerd op de RSS nieuwsfeed, en ontvangen 341 mensen de maandelijkse nieuwsbrief in hun mailbox.

In 2017 zijn er 18 nieuwe sprokkels verschenen.

Er zijn vijf nieuwe boeken van dr. fil Paul Kempeneers gepubliceerd:
* Historische Atlas van Willebringen
* Willebringen & Honsem. Plaatsnamen en hun geschiedenis
* Historische Atlas van Wommersom
* Wommersom. Plaatsnamen en hun geschiedenis
* Outgaarden. Plaatsnamen en hun geschiedenis

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Tienen" en "Outgaarden".
De populairste pagina's zijn Outgaarden, Sprokkel 390: Heunenteun en Zijsprokkel 139: Ten Opstalle in Ransberg.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.

December

Bijdragen in...

In Oost-Brabant, okt.-dec. 2017 verschenen
- Inwoners van Miskom in 1611 (p. 63-64).
- Inwoners van Miskom in 1635 (p. 65-70).
- Uit een register van de stad en het land van Zichem, 1637. Procuratie voor Niclaes Janssen uit Miskom (p. 71-72).
- Speuren in schepengriffies. Genealogische gegevens (p. 73-74).
- Testament van Anthoen Jonckers (p. 75-77).
- Waternamen (p. 77-78).
- Kwakkel (p. 79).

Sprokkel 390: Heunenteun

Vlierstruik Heunenteun is een verbastering van het meer bekende heulenteer/ holenteer. Paque vermeldt het woord in Wommersom in zijn boek "De Vlaamsche volksnamen der planten" (1896). De afwijkende uitspraak van heunenteun uit heulenteer komt, doordat de zogenaamde liquidae gemakkelijk worden vervangen. Liquidae zijn de klanken m, n, l en r.

Lees meer...

Nieuwe publicatie: Outgaarden. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Voor de plaatsnaamkunde van Outgaarden raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privť-collecties.

Het boek "Outgaarden" telt 143 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 16 plattegronden, 23 prentkaarten en foto's.

Het boek was op de dag van de voorstelling al uitverkocht, maar zal vanaf 28 december 2017 opnieuw beschikbaar zijn!

Lees meer...

Nieuwsbrief december

De NIEUWSBRIEF van december 2017 staat online (zie de nieuwste nieuwsbrief).

Tiense sprokkel 389: Helleken en Mulkenblok in Hoegaarden. Voorstelling nieuwe publicatie: Outgaarden. Plaatsnamen en hun geschiedenis. Zijsprokkel 139: Ten Opstalle in Ransberg.

De voorbije maand zijn de vaakst gekozen zoekwoorden vanuit Google "Kempeneers", "Outgaarden" en "Neerlinter". De populairste pagina's zijn Publicatie: Oud Schrift, Tiense sprokkel 389: Helleken en Mulkenblok in Hoegaarden en Zijsprokkel 139: Ten Opstalle in Ransberg.

U kan de maandelijkse nieuwsbrief in uw mailbox ontvangen door een mailtje te sturen naar de webbeheerder.