Straatnamen zijn een deel van ons cultureel erfgoed. In het verleden werd er soms kwistig mee omgesprongen. Eeuwenoude straatnamen werden vervangen door nieuwe, om enkele personen te verheerlijken. Zo verdween in 1905 de Langestraat. De straat werd eerst in het Frans Rue Victor Beauduin, later ook verkeerd geschreven als Baudouin. De Tienenaars bleven echter spreken van de Langestraat.

LangestraatAl in de jaren 80 ijverde ik voor het behoud en herstel van onze eeuwenoude straatnamen. Het toenmalige stadsbestuur was het met mij eens. Het herstel van zulke namen brengt veel administratief werk met zich mee. Dan spreken we nog niet van de weerstand die we kunnen verwachten van de inwoners van de bewuste straat. Daarom besliste het stadsbestuur op 11 september 1986 om over te gaan tot een elegante oplossing. Op de nieuwe borden bleef Beauduinstraat staan, maar hieronder zou een zogenaamde voorheen-benaming komen. Het bordje van de Langestraat zou er dus uitzien als volgt: Beauduinstraat, voorheen Langestraat. Politici kunnen soms veel beloven. Ons bestuur heeft deze beslissing nooit uitgevoerd.

De Langestraat was oorspronkelijk een deel van de Romeinse weg die via Hakendover en Aandoren naar en rond de Veemarkt liep. In de oudste documenten werd de Langestraat in het Latijn vertaald. Zo las ik in 1262 in longa strata, in 1269 in longa platea en in 1333 in longo vico. Al vlug verschijnt de benaming in de volkstaal: rond 1370 die langhestrate en circa 1400 de lancstrate.

In de oudste bewijsplaatsen ging de Langestraat van Aandoren tot aan de Grote Markt. Door de aanleg van de eerste omheining werd de Langestraat gesplitst. De twee delen werden dan genoemd Langestraat binnen de muren en Langestraat buiten de muren. Delen van de straat binnen de muren kregen andere benamingen: Hennemarkt en Gareelmakerijstraat. Deze laatste kreeg haar naam door de aanwezigheid van gareelmakers die al in 1528 in deze straat woonden. Bekend was het huis De Zadel, dat door de aanleg van de Trapstraat, in twee werd gesplitst. Op 2 april 1705, om 11 uur ’s avonds, brak er in de Gareelmakerijstraat een grote brand uit. Dertig huizen gingen in de vlammen op. Na de wederopbouw sprak het volk van de Nieuwstraat.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op donderdag 5 juni 2008.