Op 5 februari 1996 schonk Hervé Douxchamps een kopie van een privé-handschrift aan het Hagelands Historisch Documentatiecentrum te Tienen. Het handschrift bevat de “Resten van de Contributie” voor de stad Tienen, voor de maanden oktober en november 1594. Het is de oudste beschikbare bewonerslijst van Tienen.

De stad was verdeeld in 8 wijken: Lovenarenwijk, Kabbeekwijk, Veldbornwijk, Roosmolenwijk, Haandorenwijk, Geldenakenwijk, Mulkwijk en Molengatwijk. De wijken zijn genoemd naar de stadspoorten van de Grote Omheining. De teller begon aan het huidige Heilig Hart aan de Aarschotsesteenweg (waar in 1594 de Oude Leuvensepoort stond), en ging in wijzerzin de hele stad rond tot in Avendoren. In de Lovenarenwijk is de Leuvensestraat met de Oude Leuvensestraat de voornaamste straat. In de Kabbeekwijk lag de Kabbeekstraat, nu bekend als de Gilainstraat. De Veldbornwijk omvatte onder andere de O.L.Vrouw-Broedersstraat en de Veldbornstraat, enz.

In totaal bevat de bundel 55 bladzijden. In het HHD is dit handschrift geklasseerd onder het SISO-nummer 938.2 (H 122). De betalers van 1594 zijn (met enkele onjuiste namen) uitgegeven door Hervé Douxchamps en Jan Caluwaerts in de “Vlaamse Stam”, jaargang 33, maart-april 1997, blz. 164-170.

Voor genealogen die hun stamboom opzoeken, heb ik deze interessante lijst volledig overgezet. Wel heb ik de betaalde bedragen weggelaten. Aan de hand van de lijst vernemen we wie in Tienen woonde in 1594. De woonplaats van sommige betalers kan men situeren aan de hand van mijn 3-delig werk “Thuis in Thienen” (1999). De betalerslijst van 1594 is ook te vergelijken met de dopen in de Sint-Germeinskerk die beginnen vanaf 1609.

Om een naam terug te vinden, heb ik in mijn omzetting de namen doorlopend genummerd van 1 tot 409. Achteraan vindt de lezer een alfabetische klapper op de familienamen.

De publicatie kunt u hier in pdf downloaden.

Dr. P. Kempeneers.

Verschenen in de Publipers op woensdag 14 augustus 2013.