Ik ben geboren op het Kapucijnenplein 300 jaar na de verwoesting van Tienen. Het plein is een mooi voorbeeld van stadsvernieuwing. Om de aloude toestand te reconstrueren is veel zoekwerk nodig.

Kapucijnenplein-2

Op de hoek van het huidige plein en de Langestraat (richting Maastricht) stond de kapel van de Heilige Geest. Daarom heette de straat die naar de vesten liep, de Kapelstraat. De kapel die al bestond in 1265, ging in de vlammen op bij de Furie van Tienen in juni 1635. De schade was enorm. Aan wederopbouw viel niet te denken.

In 1669 verzonden de paters Kapucijnen een verzoekschrift naar het bestuur der Nederlanden om in Tienen een nieuw klooster te stichten. Het bestuur ging akkoord. De nieuwe gemeenschap begon met 2 paters en een lekenbroeder. Ze hadden goede sponsors. Zo konden ze op 4 september 1671 de eerste steen leggen.

Ook kwam er een nieuwe kapel. De eerste mis werd er opgedragen op 19 juli 1674. De ingang van de kapel bevond zich nabij de Langestraat. De plaats met de vernielde kapel was in 1778 seker hofken oft grondekengelegen in de Langestraat. Het grensde aan deze straat, de heer Dauphin in 2 zijden, en de plyne van de Capucinen kercke (manuscript dr. Jacobs, 743).

Hoofdmeier Peeter De l’Escaille verkocht het grondeken in naam van Vouwé, omdat de rechte grondheer niet meer bekend was. De koper was Joannes Franciscus Antonius Vandevin, secretaris van de drapperij van Tienen. Hij was geboren in Neerlinter op 18 december 1749 en trouwde in Tienen op 8 februari 1775 met Maria Catharina Windelincx, in Tienen geboren op 27 november 1751. J.F.A. Vandevin bouwde een handelshuis, dat er nog altijd staat. In recentere tijd was het jarenlang bekend als de drogisterij Vandecan.

Verschenen in de Publipers op woensdag 4 mei 2016.