Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Inwoners van Neerlinter, Drieslinter en Ransberg 1702-1802

Tijdens de eerste wereldoorlog staken de Duitsers in augustus 1914 het Justitiepaleis te Leuven en het gemeentehuis in Neerlinter in brand. Hierdoor gingen de parochieregisters van Neerlinter en heel wat gegevens van de burgerlijke stand verloren. Tot het dorp Neerlinter hoorden vroeger ook de Driesen, onderscheiden als Eerste, Tweede en Derde Dries. Deze wijken kregen in 1911 de naam Drieslinter. Tot slot hoorde bij Neerlinter ook de wijk Ransberg, bij de fusie van 1977 toegevoegd aan Kortenaken. Het vonnis van 13 oktober 1922 verplichtte de overheid om een aantal documenten over de geboorten van 1792 tot 1914 te herstellen. Dit gebeurde op 14 november 1924 slechts gedeeltelijk, omdat te veel documenten verbrand waren. Zo gaat het tussen 1797 en 1802 om 73 geboorten, in het Rijksarchief Leuven te raadplegen op de microfilm 744377. Dit is uiteraard zeer weinig voor wie voorvaders heeft in het vroegere Neerlinter. Om deze leemte op te vullen heeft dr. Paul Kempeneers andere gegevens bijeengebracht, namelijk de volkstellingen van 1702, 1709 en 1755.

Hiertussen krijgen we nog de telling die pastoor Martinus Wuyts in 1743 uitvoerde om aan te tonen dat hij dringend een onderpastoor nodig had. Hierna volgen nog de hondentelling van 1783 en de namen van de belastingbetalers in 1794. Interessant is ook de telling van het jaar IV van de Franse Republiek of 1796, waarin de namen per familie bij elkaar staan. Tot slot komen nog aanvullingen uit andere bronnen, waaronder gegevens van vóór 1702. Om een bepaalde familienaam vlug terug te vinden heeft Kempeneers een index toegevoegd.

De publicatie telt 67 bladzijden.

Bestellen

Het boek is uitverkocht. Een nieuwe, uitgebreide druk is beschikbaar via deze link.

 

 

 

 

%d bloggers liken dit: