Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Tiense plaatsnamen

cover-tiense-plaatsnamenBij het opsporen van de namen ging de schrijver systematisch zoeken in de originele bronnen. Zelden maakte hij gebruik van uitgegeven teksten, tenzij hij een bepaald toponiem enkel hierin kon vinden. Sommige namen staan immers in verdwenen documenten die meestal in privéhanden zijn overgegaan.

Bronnenonderzoek is bovendien nodig om een plaatsnaam met zekerheid te lokaliseren. Het volstaat immers niet om uit een gedrukte bron het woord “Vloedgracht” over te nemen. Altijd ontbreekt dan de nodige context om te achterhalen over welke vloedgracht het gaat. Dit is nog meer nodig bij wegen en huisnamen.

Bij de beschrijving van het materiaal gaat Kempeneers uit van een aantal rubrieken. Op deze wijze komen de plaatsnamen in een logisch geheel bij elkaar. Zulke indeling maakt een vlotte beschrijving mogelijk, bv. van het rivierennet in een regio en de samenhang met het reliëf. Om een plaatsnaam terug te vinden is een klapper toegevoegd.

De tekst is overvloedig geïllustreerd met tekeningen, foto’s en kaarten die de toponiemen verduidelijken. Namen als het Halskleed, de Eegde, het Spinland, de Varkensstaart, het Kelderke, Pasparla, het Kuitbunder, het Peerdskerkhof, de Keperstraat, het Kruisken, het Kistkerkhof, en honderden meer, worden aldus gelokaliseerd en verklaard. In 1986 werd het boek bekroond door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde in Gent, en dit in aanwezigheid van koning Boudewijn die de 100-jarige Academie met een bezoek vereerde.

Bestellen

Helaas, dit boek is niet meer verkrijgbaar!

 

%d bloggers liken dit: