Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Aarschot. Plaatsnamen en hun geschiedenis

cover-aarschotVoor zijn uitgebreide toponymie van Aarschot raadpleegde dr. Paul Kempeneers zoveel mogelijk de archivalische bronnen zelf. Ze leverden hem een schat aan nieuwe informatie op.

Bij de beschrijving van de plaatsnamen zag Kempeneers af van lange, alfabetische lijsten. Hij beschreef het hele namenbestand in een aantal rubrieken, zoals nederzettingsnamen, waterlopen, bergen, weiden, bossen, akkers en straatnamen. Gebouwen verdeelde de filoloog in kerkelijke en burgerlijke bouwwerken. Aarschot kende heel wat typische huisnamen. Kempeneers slaagde erin om bijna alle huisnamen exact te lokaliseren. Hij noteerde hierbij de handelspanden die er nu op staan. Bij heel wat namen noteerde Kempeneers naast toponymische ook geschiedkundige gegevens.

Op het balkon van het Lammeken, nu Fortisbank, werd kolonel Stenger in 1914 doodgeschoten. Chirurgijn Danckaers woonde in 1692 in de Donderbus, nu Standaard Boekhandel. Hij wou niet trouwen met de wufte Cornelia van Ysschot. De bekende stadssecretaris Rumoldus Wetz herbouwde in 1718 de Zwarte Lelie, nu overeenkomend met het warenhuis Delhaize. Op de plaats van het Stadspaanhuis vinden we nu een brede doorgang naar de Demer. Het Hof van Bekaf, waar de opvliegende Anthonis Absolons woonde, bestaat thans uit vier woningen in de Bekaflaan. Bij de bespreking van de huisnamen komen de bezitters aan bod. Ze bieden een schat aan informatie voor genealogen die hun wortels hebben in Aarschot.

Verder naar het verleden lokaliseert Kempeneers de 4 watermolens en de windmolen van vóór 1500. Op deze wijze ontstond een voor iedereen leesbaar boek, dat tegelijk wetenschappelijk verantwoord is.

Het boek telt 384 bladzijden. Naast meer dan 50 functionele foto’s en historische documenten komen in dit boek 35 gekleurde plattegronden voor, die het mogelijk maken om de talrijke toponiemen te lokaliseren. Een uitgebreide klapper maakt van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Bestellen

Het boek kost 27 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: