Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De Vlaamse Waternamen – Deel 1

WaternamenBij uitgeverij Peeters in Leuven verscheen het eerste boekdeel van het woordenboek dat de namen beschrijft en verklaart van de waterlopen in Vlaanderen en Brussel. Het unieke tweedelige werk zal in ons taalgebied een grote leegte opvullen. Het laat ongeveer 8500 rivieren en beken de revue passeren. Het biedt een wetenschappelijk verantwoorde taalkundige verklaring van hun namen, met opgave van de oudste vermeldingen en alle betrouwbare literatuur. Voor de geïnteresseerde leek is het lexicon een vlot leesbaar werk, voor de onderzoeker een onontbeerlijk naslagwerk.

In het eerste deel komen de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan bod. In het tweede deel worden de waterlopen besproken in Oost- en West-Vlaaderen.

De redactie kon bij haar werk rekenen op de medewerking van de Vlaamse Milieumaatschappij. De auteurs raadpleegden tevens de Atlassen der Waterlopen, opgemaakt volgens de wet van 1877, alsmede de licentiaatsverhandelingen en doctorale proefschriften aan de universiteiten. Voor het eerste deel waren de medewerkers Paul Kempeneers, Karel Leenders, Vic Mennen en Bram Vannieuwenhuyze. Het zijn allen leden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie.

De publicatie telt 426 pagina’s, bevat 13 kaarten en 22 illustraties in kleur. Het alfabetisch register van de gemeentenamen maakt het uitgebreide materiaal vlot toegankelijk. ISBN-nummer 978-90-429-3343-9.

Bestellen

Het boek kost 35 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 10 euro, in Nederland 51 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: