Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Attenhoven. Plaatsnamen en hun geschiedenis

AttenhovenVoor zijn studie over de plaatsnamen van Attenhoven raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Attenhoven met veel genealogische informatie over de bewoners tot voor 1400. Vervolgens verklaart hij de naam Attenhoven en Meer. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de Molenbeek met zijn bornen en zijpen, de hoogten zoals de Collenberg, de Langenrek en de Halle, laagten zoals Kalisgroen, bossen met namen als Gravelo en Papelo.
Talrijk zijn in Attenhoven de namen voor beemden, kouters en akkers als het Spinland, velden, blokken en hofnamen als het vergeten Tiendenhof, Hockenhof, Pilatushofken, Trullehof, enz. Naast de geschiedenis van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de Molen, vindt hij vergeten huisnamen als Blauwe Steen en Gapaard. Ook het wegennet komt uitgebreid aan bod. Een bibliografie, een historische atlas en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Technische gegevens
Het boek “Attenhoven” telt 136 blz. Formaat: 27,5 bij 18,5 cm. Afbeeldingen van 33 historische documenten, prentkaarten en foto’s, 19 kaarten met het hele grondgebied van het dorp. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven als nummer 83 van het tijdschrift “Ons Landens Erfdeel” (2013), maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Bestellen

Het boek kost 15 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d