Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Kerkom. Plaatsnamen en hun geschiedenis

KerkomVoor zijn toponymie van Kerkom raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Kerkom in het graafschap Bruningerode en de meierij Kumtich. Vervolgens verklaart hij de naam Kerkom en gehuchten als Bijvoorden, Butsel en Schadewijk. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van het Velpebekken, de bornen, de talrijke hoogten, de verdwenen tomme en het nog bekende Male. In een genealogisch hoofdstuk vernemen we wie er in Kerkom woonde in 1390, hoe een heks werd verbrand en waarom een herbergier niet meer op zijn lier mocht spelen. Talrijk zijn in Kerkom de namen voor beemden, vroenten, driesen, eusels, broeken, akkers, hoeven (als oppervlaktemaat), en specifieke woorden als Bierbak, Ginderdoor, Keesmaker, Belkt, Tuffeleerken, enz. Naast de geschiedenis van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de 4 grote pachthoven: het Hof ten Male, het Hof van Velphoven, het Hof van Kerkom en het Hof van Bijvoorden. Uiteraard verneemt de lezer meer over de Overste en de Nederste watermolen, en bespreekt de auteur het uitgebreide wegennet. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek “Kerkom” telt 176 blz. Formaat: 24 bij 16 cm. Afbeeldingen van 11 historische documenten, 17 prentkaarten en foto’s, 23 plattegronden.

Bestellen

Het boek kost 25 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d