Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Langdorp. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Langdorp coverVoor zijn uitgebreide toponymie van Langdorp raadpleegde dr. Paul Kempeneers een jaar lang archivalische bronnen. Ze leverden hem een schat aan nieuwe informatie op.

Zoals gewoonlijk verving Kempeneers lange alfabetische lijsten door een beschrijving van het hele namenbestand in een aantal rubrieken, zoals de ligging van de gemeente, nederzettings- en gehuchtnamen, namen van waterlopen, bergen, bossen, gras- en bouwlanden, wegen en voetpaden. Gebouwen verdeelde de filoloog in kerkelijke en burgerlijke bouwwerken.

Het boek meet 18,5 bij 28 cm en telt 352 bladzijden. De laatste 4 katernen of 64 bladzijden zijn in kleur afgedrukt en omvatten naast 54 foto’s ook 32 plattegronden. De meeste plattegronden zijn eigen, ingekleurde kadasterplans die Langdorp voorstellen in 1822.

Bestellen

Het boek kost 27 euro. Verzendkost België 7 euro, Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: