Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Hoegaardse Plaatsnamen

hoegaardenIn zijn Hoegaardse Plaatsnamen bespreekt Kempeneers niet alleen de huidige kern van Hoegaarden met Overlaar, maar ook met Bost dat bij de fusies aan Tienen werd toegevoegd. In dit werk heeft de schrijver veel onjuistheden rechtgezet.

Als onbevoegden zich op het glibberige pad van de toponymische wetenschap begeven, zijn fouten niet uit te sluiten. Sommige leken kennen bij voorbeeld niet het verschil tussen de naam Hoegaarden als substantief en de adjectief-afleiding Hoegaards. Dit leidt tot vele onjuiste interpretaties. Naast de gewone plaatsnamen met beemd en broek vond de vorser in het archief talrijke niet meer bekende namen als Fierheid, Diefpedeken (uitgesproken Tispedaike), Alenbaard, Tabakspijp, Magerman en vele andere. Deze namen worden ook verklaard.

Een grote toponymische kaart is bij het werk gevoegd.

Het boek werd in 1985 bekroond met de Edgard Spaelantprijs van de provincie Brabant.

Bestellen

Het boek kost 24 euro. Verzendkost België 7 euro, Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: