Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Vertrijk. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Cover VertrijkVoor zijn toponymie van Vertrijk raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Vertrijk in de gemeente Boutersem. Vervolgens verklaart hij de naam Vertrijk en gehuchten als Dalem, Rengen, Koutem en Kolem. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van het Velpebekken, alsook de grachten, wouwers en poelen, hoogten als Scherpenberg en Galgeberg, en laagten als Kattesteertdelle en Palsterdelle. Talrijk zijn in Vertrijk de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, akkers, hoeven (als oppervlaktemaat), en specifieke woorden als Sanguijnsland, Rijsnagel, Houdeik, Lovensveld, Lokensblok, Jennekensbunder, Eigenmeer, Keizerijk, Lofort, Mouferhoek. Naast de geschiedenis van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over het Kasteel van Kwabeek, de grote pachthoven en verdwenen slagmolens. In een genealogisch hoofdstuk vernemen we wie er in Vertrijk woonde in 1570 en hoe er in de Hert gevochten werd. Uiteraard bespreekt de auteur het uitgebreide wegennet. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek “Vertrijk” telt 200 blz. Formaat: 24 bij 16 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 25 plattegronden, 30 prentkaarten en foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: