Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Kersbeek & Miskom, plaatsnamen en hun geschiedenis

In dit boek behandelt Paul Kempeneers de plaatsnamen van Kersbeek & Miskom en hun geschiedenis. Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde Kempeneers detailkaarten op van het hele grondgebied. De toponiemen verwerkte hij in rubrieken. Zo komen namen als Einde, Kattebeek, Rijseren en Vroente samen bij gehuchten. Velpe, Bornbeek, Driesbeek, Kapellebeek, Paalbeek, Spoelbeek, Winterbeek, Heiligen-born, Culpenwouwer, enz. staan bij waternamen. Hoogten en Laagten worden onderscheiden in toponiemen als Hennekensberg, Kalenberg, Meienberg, Wewenberg, Delle en Pandput. Zo zijn er ook aparte rubrieken voor namen van grasland, velden, gebouwen en wegen. Deze indeling zorgt voor een vlotte lectuur van het boek.


Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van het dorp, zoals de gevangenneming van Niclaes Janssens in Hannuit in 1637. Genealogische informatie in het Nederlands geeft de auteur met de namen van de inwoners in Miskom in de 17de en 18de eeuw. Uit de Franse tijd dateren de inwonersnamen van 1796 in Kersbeek en Miskom. Zulke gegevens zijn interessant voor mensen die werken aan hun stamboom. Zo vond de auteur de namen van inwoners in privé-archief terug voor het jaar 1747, terwijl volgens de schepenen uit die tijd de originele documenten door huzaren werden verwoest.

Achteraan komt dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 25 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Ten slotte zorgt een Klapper voor het vlug terugvinden van de vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 188 bladzijden.

PS Zie ook de historische atlas van Kersbeek & Miskom. Verzendkosten voor beide boeken samen: 7 euro.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 6 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Kersbeek & Miskom, plaatsnamen en hun geschiedenis

Verzending in België, niet gesigneerd

€ 24,00

2023-05-19 -O- K-M cover ebook

Combi Kersbeek & Miskom, plaatsnamen en hun geschiedenis + historische atlas

Verzending in België, niet gesigneerd

€ 36,00

%d bloggers liken dit: