Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Gedoopt in Tienen 1708-1738

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

De originelen zijn raadpleegbaar in het rijksarchief in Anderlecht. Het boek op A4-formaat is ingebonden in een plastieken map en telt 228 bladzijden.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: