Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Meldert. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Meldert coverVoor de plaatsnaamkunde van Meldert raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Meldert in de gemeente Hoegaarden en Vlaams-Brabant, met gegevens over de bevolking in 1374 en 1525. Vervolgens verklaart hij de naam Meldert, de namen van de omliggende gemeenten, en gehuchten als Babelom, Gaat, Keulen, Meer, Neder- en Overhem, en Menen. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van Molenbeek, Vloedgracht en Jordaan, alsook van de wouwers en poelen, en hoogten als Blotenberg, Houlenberg, en laagten als Boksdelle, Gijzendelle en Mergelkuil. Talrijk zijn in Meldert de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, met specifieke woorden als Boedeleer, Butter, Chandelon, Kromhank, Rooiaard, Strooprot, Tempeleerken, Wijpslag.

Naast de geschiedenis van de kerk met Sint-Ermelindis, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over het Klein Kasteel, het grote Kasteel van Meldert, talrijke pachthoven, en huizen als Engel, Hert, Haanken, Prins Kardinaal en zelfs de Trois Burettes in Bevekom. Tot slot bespreekt de auteur het wegennet. Genealogische weetjes en volkstellingen van 1693 en 1747 werpen een licht op de samenstelling van Meldertse families in vroeger tijden. Tot slot noteert de auteur enkele historische teksten zoals het ongeluk in de Mergelkuil. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Technische gegevens
Het boek “Meldert” telt 224 blz. Formaat: 24 bij 16 cm. Afbeeldingen van 10 historische documenten, 29 plattegronden, 28 prentkaarten en foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Bestellen

Het boek kost 19 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: