Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Meensel & Kiezegem. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Meensel & Kiezegem omslag voorVoor zijn toponymie van Meensel en Kiezegem raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.

Eerst bespreekt hij de grenzen en het bodemgebruik van de beide dorpen gesitueerd in de gemeente Tielt-Winge. Vervolgens verklaart hij de nederzettingsnamen: Kiezegem, Meensel en het gehucht Nijsenrode. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de beken van het Wingebekken, de Begijnenbeek met bijlopen, en de oude Glabbeek, samen met de wouwers en poelen. Talrijk zijn de hoogtenamen als Bremberg, Vrankenberg, Kalenberg, Mannenberg. Interessant zijn ook de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, en specifieke woorden als Eekt, Geplant, Wamerschot, Veelhof, Baarlebroek, Kastrobeemd, Oedenrot, Mantelaar, Pootken, Stormshoeve, Dielenborg.

Naast de geschiedenis van de twee kerken, de kapellen en de pastorieën vertelt Kempeneers over het voormalige Hof van Kiezegem en nog bestaande grote boerderijen en huizen zoals die van Nijsenrode en de Zilverberg. De schuttersgilden komen aan bod dank zij bewaarde documenten.

Uiteraard komen in het boek belangrijke historische documenten voor, die een licht werpen op de sociale context van beide dorpen heel lang geleden. Tot slot bespreekt de auteur het wegennet.

Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek telt 192 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 12 historische documenten, 21 plattegronden, 22 prentkaarten en foto’s.

Bestellen

Het boek kost 16 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: