Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Willebringen & Honsem. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Willebringen en Honsem behoren thans tot de gemeente Boutersem. Over beide dorpen bestaan weinig gedrukte bronnen. Daarom raadpleegde dr. Paul Kempeneers voor de plaatsnamen de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk én een leesbaar boek.

WillebringenfrontEerst bespreekt hij de ligging met gegevens over het bodemgebruik in 1834 en de indeling van het grondgebied. Vervolgens verklaart hij de nederzettingsnamen Willebringen en Honsem, maar ook de aangrenzende gehuchten Koutem en Kolem. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van waternamen als Jordaanbeek, Rottebeek, Billekensbeek, samen met oude poelen en groene grachten. Verder worden namen besproken van hoogten als Calvijnsberg en Kwantelberg, en de talrijke samenstellingen met delle van het type Piermansdelle. Talrijk zijn ook de namen voor opvallende bomen (Holenteer, Linde, Mispelaar), bossen, hagen, specifieke woorden met hof (Boterhof, Lammershof), beemden, eusels, broeken, driesen, kouters (Billekensveld, Rulensveld, Cijnzenbunder, Kloot, Rot, Wilder). Naast gegevens over de kerk geeft Kempeneers nieuwe informatie over pachthoven zoals het Pachthof van Park, molens, voetpaden en wegen. Genealogische weetjes werpen een licht op de samenstelling van de families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan.

Het boek “Willebringen en Honsem” telt 84 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 13 plattegronden en 15 foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Bestellen

Het boek kost 11 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d