Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Onze voorouders in Kumtich (1613-1800)

In nog geen ver verleden was het moeilijk om parochieregisters te raadplegen. De stamboom-onderzoeker kan deze registers nu doorzoeken, gewoon thuis op zijn computer. De teksten in het Latijn zijn echter niet altijd goed verstaanbaar. Daarom wenste Paul Kempeneers gegevens van vóór 1800 over dopen, huwelijken en overlijdens in Kumtich in een boek te verzamelen.

De Sint-Gilliskerk van Kumtich bezit een mooie index met de chronologische opsomming van geboorten, huwelijken en overlijdens tussen 1710 en 1793. De alfabetische index bevat de geboorten, huwelijken en overlijdens van 1783 tot 1797. Kempeneers heeft al deze namen in het Nederlands alfabetisch gerangschikt. Deze lijst werd aangevuld met de gegevens uit de jaren 1794 tot 1800 uit andere registers. Moeilijker leesbaar zijn de attestaties van vóór 1710. Het register is op veel plaatsen beschadigd, soms is de inkt te bleek of heeft de pastoor de letters niet zo duidelijk met zijn pen geschreven. Het schrift van de 17de eeuw is ook wel wat anders dan het huidige.

Zo verwerkte de auteur in totaal in zijn boek over Kumtich de namen van 3071 gedoopte kinderen, 478 huwelijken en 1529 overlijdens. Bovendien vindt de lezer de families uit 1796 met een handige index en ten slotte de namen van de pastoors die in Kumtich hebben geleefd. Soms noteerde de pastoor interessante gebeurtenissen. Op 18 september 1692 rond 3 uur in de namiddag was er een aardbeving, de hevigste die ons land ooit heeft getroffen. Pastoor Hieronymus Bollis schreef echter 18 octobris. Deze datum is verkeerd.

Bestellen

Het boek kost 19 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Onze voorouders in Kumtich (1613-1800)

Standaardverzending gesigneerd exemplaat in België.

€ 24,00

%d bloggers liken dit: