Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De volkstelling van 1692 in Glabbeek, en van 1709 in Glabbeek, Kapellen, Sint-Margriet-Houtem, Vissenaken en Zuurbemde

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

De volkstelling van 1692 staat in een document van 4 december 1692 in het RA, Schepengriffies, 5957. De volkstellingen van 1709 staan op de microfilm 1386/7 in het RA te Leuven. De bewerking geeft aanvullingen op de soms moeilijk leesbare namen en gegevens.

Bestellen

Dit boek kan bekomen worden door het overmaken van 7,00 € (verzendkosten binnenland inbegrepen) op rekening nummer 001-3113046-04 (IBAN: BE10 0013 1130 4604 – BIC: GEBA BE BB – Fortis Bank) van FV-Afdeling Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar met vermelding “Publicatie: 045”. Voor leveringen in het buitenland dienen er extra verzendkosten in rekening gebracht te worden. Gelieve hiervoor dan ook vooraf contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre (zie hierna).

Het boek kan ook afgehaald worden in het Rijksarchief te Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst contact op te nemen met Daniël Notredame of Nicole Van den Borre op het nummer (016/44.06.53) of per e-mail nicole-vdb@telenet.be om de nodige afspraken te kunnen maken wanneer deze boeken kunnen afgehaald worden. Enkel in geval van afhaling bedraagt de verkoopprijs van dit boek 5,00 €. Het verschuldigde bedrag dient echter steeds op voorhand op bovenvermelde rekening gestort te zijn.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: