Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Binkom. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Paul Kempeneers - Binkomse Plaatsnamen CoverVoor zijn uitgebreide toponymie van Binkom raadpleegde dr. Paul Kempeneers een jaar lang archivalische bronnen. Ze leverden hem een schat aan nieuwe informatie op. Zoals gewoonlijk verving hij lange alfabetische lijsten door een beschrijving van het namenbestand in een aantal rubrieken. Zo komen aan bod: de ligging van de gemeente, nederzettings- en gehuchtnamen, namen van waterlopen, bergen, bossen, gras- en bouwlanden, wegen en voetpaden. Gebouwen verdeelde de filoloog in kerkelijke en burgerlijke bouwwerken.

Lokalisering
Bij heel wat namen noteerde Kempeneers voorheen onbekende geschiedkundige gegevens. Zo bezat de pastoor een grote boomgaard, de Palmhof genoemd die grensde aan de Wildeman. Op deze boomgaard kwam 300 jaar later de feestzaal Santro. Kempeneers lokaliseerde ook andere toponiemen zoals het Woutermanneken, het Everspit, het Edeken, het Ooienrot, het Wamerschot, de Clauwenshaag, enz. Hij schetste de evolutie van toponiemen zoals het Hazenbos, waardoor een juiste verklaring mogelijk werd. Natuurlijk ontbreken de grote pachthoven niet. Hij slaagde erin om onverklaarde initialen op oude gevelstenen te ontcijferen.

Oude huisnamen
Door minutieus de oude toestand in een Historische Atlas te herstellen, kon Kempeneers oude huisnamen juist lokaliseren. De Wildeman (het latere Withuis) was veel groter dan eerst gedacht. Uiteraard komen de windmolens uitgebreid aan bod. Het uitpluizen van de Rekenkamers in Brussel lieten toe de geschiedenis van de oudste molen te achterhalen. Zo zitten we al vlug in 1350.

Kaarten en foto’s
Enkele foto’s verluchten de tekst. Interessant zijn zeker de plattegronden die het hele dorp met alle percelen voorstellen in 1824. Hierop zijn de plaatsnamen aangeduid. Een klapper is de sleutel om plaats- en persoonsnamen onmiddellijk terug te vinden. Op deze wijze ontstond een leesbaar boek, dat tegelijk wetenschappelijk verantwoord is. Dit waardevol naslagwerk zal generaties meegaan!

Technische gegevens
Het werk “Binkomse Plaatsnamen” is in de “Handelingen” van de KCTD verschenen. De publicatie telt 124 bladzijden.

Bestellen

Het boek kost 14 euro. Verzendkost België 4 euro, Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: