Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Woordenboek van Tiense Plaatsnamen

Woordenboek van Tiense PlaatsnamenIn 1987 verscheen van dr. Paul Kempeneers Tiense Plaatsnamen in 2 delen. Dit werk werd in 1986 bekroond door de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde in Gent. Deze uitgave is uitverkocht. De auteur besloot om het boek grondig bij te werken. De inhoud bleef grotendeels bewaard, maar werd aangevuld met latere vondsten, veel nieuwe namen en correcties na bronnenonderzoek.

Bij het opsporen van de namen ging Kempeneers systematisch zoeken in de originele bronnen. Bronnenonderzoek is nodig om een plaatsnaam met enige zekerheid te kunnen lokaliseren. Het volstaat bv. niet om uit een gedrukte bron een Vloedgracht over te nemen. Altijd ontbreekt dan de nodige context om te achterhalen over welke vloedgracht het gaat. Dit is nog meer het geval met wegen en voetpaden, en zeker bij het lokaliseren van oude huisnamen!

In de Tiense Plaatsnamen van 1987 ging de schrijver uit van een aantal rubrieken. In deze heruitgave heeft hij het materiaal herschikt in een woordenboek, omdat er zoveel namen bijgekomen zijn. Voor de beschrijving van de eigenaars van huizen met een historische naam zoals Wit Paard, Drie Koppen, Land van Belofte, Gulden Hoofd of Drie Koningen, verwijst hij naar zijn 3-delig werk Thuis in Thienen. Gelokaliseerde namen staan op 57 plattegronden. Een klapper verwijst naar de plaatsnamen op de kaarten.

Eenvoudige verkortingen of weglatingen loste Kempeneers op. Waar via staat met een nasaliseringsteken boven de a, schrijft hij in het glossarium viam. Verkortingen die vroeger werden aangevuld zoals i(n) vico d(i)c(t)o, schrijft hij nu gewoon als in vico dicto. Deze aanpassing maakt het woordenboek vlot leesbaar. Een uitgebreide bibliografie maakt van het boek bovendien een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek is in een beperkte oplage uitgegeven op het handige formaat van 16 bij 24 cm en telt 416 bladzijden

Bestellen

Het boek kost 29 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d