Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Halle & Booienhoven. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Over de plaatsnamen of toponiemen van Halle-Booienhoven vinden we weinig gegevens in gepubliceerde werken.

Voor deze studie raadpleegde de auteur zoveel mogelijk de oude documenten zelf. Buiten de toponiemen noteerde hij gegevens over de inwoners. Dit maakt het werk interessant voor genealogen. In plaats van de plaatsnamen alfabetisch te rangschikken, verdeelde hij het namenbestand in rubrieken, zoals de namen van waterlopen, hoogten en laagten, bossen, weiden, akkers, gebouwen, wegen. Afzonderlijke namen zijn via de klapper gemakkelijk terug te vinden. Bovendien kan de lezer gebruik maken van de kaarten in de Atlas, achteraan in deze studie opgenomen. Naast de illustraties drukt de auteur eveneens enkele historische documenten af, zodat de lezer een idee heeft van de geraadpleegde archivalische bronnen.

Het boek bestaat uit 187 bladzijden. Het bevat 9 historische documenten, 24 foto’s en 25 kaarten.

PS Zie ook de historische atlas van Halle-Booienhoven.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Nederland 13 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

Halle-Booienhoven

Standaardverzending in België

€ 22,00

Halle-Booienhoven Plaatsnamen + Atlas

Combipakket “Plaatsnamen en hun geschiedenis” en “Historische atlas”, inclusief verzending naar adres in België.

€ 37,00

%d bloggers liken dit: