Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Volkstelling in Langdorp in het jaar IV (1796)

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

Bewerking van de originele volkstelling, omgezet naar het Nederlands, met behoud van de 6 kolommen met informatie. Naast de opgave van de namen van de volkstelling, staat in het boek een klapper die verwijst naar de namen. De originelen zijn raadpleegbaar in het rijksarchief in Anderlecht. Het boek op A4-formaat is ingebonden in een plastieken map en telt 29 bladzijden.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d