Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Volkstellingen in Aarschot (1693, 1702, 1747 en 1755)

volkstellingen4Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

Naast de opgave van de namen van de volkstelling, staat in het boek een klapper die verwijst naar de 1483 namen. De originelen zijn raadpleegbaar in het rijksarchief in Anderlecht. Het boek op A4-formaat is ingebonden in een plastieken map en telt 61 bladzijden.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d