Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Kapellen bij Glabbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Cover Kapellen bij GlabbeekVoor zijn uitgebreide toponymie van Kapellen raadpleegde dr. Paul Kempeneers een jaar lang archivalische bronnen. Ze leverden hem een schat aan nieuwe informatie op. Zoals gewoonlijk verving hij lange alfabetische lijsten door een beschrijving van het namenbestand in een aantal rubrieken. Zo komen aan bod: de ligging van de gemeente, nederzettings- en gehuchtnamen, namen van waterlopen, bergen, bossen, gras- en bouwlanden, wegen en voetpaden. Gebouwen verdeelde de filoloog in kerkelijke en burgerlijke bouwwerken.

Het werk “Kapellen bij Glabbeek” is in 2009 in de “Handelingen” van de KCTD verschenen, en als druk in beperkte oplage.

Sinds september 2014 is een herdruk beschikbaar. De publicatie telt 88 bladzijden.

Bestellen

Het boek kost 9,5 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: