Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Neerlinter, Drieslinter, Ransberg. Plaatsnamen en hun geschiedenis

NeerlinterTot het dorp Neerlinter hoorden vroeger ook de Driesen, onderscheiden als Eerste, Tweede en Derde Dries. Deze wijken kregen in 1911 de naam Drieslinter. Tot slot hoorde bij Neerlinter ook de wijk Ransberg, bij de fusie van 1977 toegevoegd aan Kortenaken. Voor de plaatsnaamkunde van dit oude Neerlinter raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Eerst bespreekt hij de nederzettingsnaam Linter die teruggaat tot de Voorgermaanse tijd. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de waterlopen zoals Velp, Roer, Braambeek, Vliet en ‘s-Hertogengracht, naast namen van hoogten en laagten zoals Hulsberg, Ransberg en Tomme. Kempeneers situeert exact op kaarten verdwenen bossen: Barberendaalbos, Galgenbos, Kabbeekbos , hagen als Kwekhaag en Schildhaag, namen met hof zoals het verdwenen Schutterhof. Talrijk zijn in Neerlinter de weide- en akkernamen: Crodenpoelbroek, Reetsebroek, Vlietbroek, Distelbeemd, Kwadebeemd, Vangerbeemd, uiteraard de Driesen naast de minder bekende Dalendries, Dorrendries of Lazerdries, en andere terreinwoorden als Monnikseusel, Kouters en Blokken. Talrijk zijn in Linter namen voor het open veld: Bruul, Duivenaar, Keizerrijk, Konijnenpijpen, Ongenade, Olaart, enz.

Naast de kroniek van de drie kerken, de kapellen en de pastorieën vertelt Kempeneers over de grote pachthoven, molens en kastelen, alsmede over het ingewikkelde wegennet. Genealogische weetjes, verzameld uit schepengriffies, testamenten, aanstelling van de schoolmeester, rampen, rekeningen van de chirurgijn, werpen een licht op de samenstelling van de Linterse families in vroeger tijden. Een uitgebreide bibliografie, historische documenten, 26 plattegronden, 27 foto’s en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk.

Het boek “Neerlinter, Drieslinter, Ransberg” telt 172 blz. Formaat: 23 bij 15 cm.

Bestellen

Het boek kost 16 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Europa 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: