Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Toponymie van Attenrode-Wever

cover-att-weverIn deze publicatie verwerkt Kempeneers de plaatsnamen volgens zijn beproefde methode. In plaats van het materiaal alfabetisch te rangschikken, behandelt hij de toponiemen in afzonderlijke rubrieken. Deze werkwijze maakt de toponymie van beide gemeenten zeer leesbaar. De auteur situeert de dorpen eerst in de grotere fusiegemeente en in Vlaams-Brabant. Verder behandelt hij de nederzettingsnamen Attenrode en Wever zelf, alsmede de gehuchtnamen Heinkensberg, Steenberg, Borcht, Butschoor en Nijsenrode.

Beken en vloedgrachten komen in een volgend hoofdstuk aan bod. Daarna komen de namen voor de hoogten en de laagten, bossen, gras- en akkerland, oude namen voor kerkelijke en burgerlijke gebouwen, en ten slotte de wegen.

Bij heel wat namen hoort een interessante geschiedenis. Wie over de kapel op de Heinkensberg schrijft, kan moeilijk ontsnappen aan het verzonnen verhaal van een Spaanse generaal. Ook de geschiedenis van de kapel voor de Godbarende is uitermate boeiend. Het kasteel zelf bij deze kapel gaat niet terug op een vroeger Hof van Boeslinter, maar op een oud verdwenen paanhuis. Enkel door doorgedreven archiefwerk slaagt de auteur er telkens weer in, om onjuistheden weg te werken.

Het boek is overvloedig geïllustreerd. Naast 20 foto’s toont Kempeneers ook 12 kadasterkaarten die de toestand weergeven van rond 1860. Een klapper vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de geïnteresseerde lezer.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. Verzendkost België 4 euro, Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: