Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Gedoopt in Aarschot

Bij de Familiekunde Vlaanderen vzw te Leuven verscheen als publicatie 038 Gedoopt in Aarschot. Dit boek omvat oude dooplijsten uit de periode ca. 1564, 1700-1802 (fragmentarisch) en 1803-1830. Het werd bewerkt door dr. Paul Kempeneers, is uitgegeven op A4-formaat en omvat 189 bladzijden. De meer dan 3800 doopnamen in de lijst staan alfabetisch gerangschikt, met opgave van de namen van de ouders en meestal ook van peter en meter. Komen de ouders uit een andere gemeente, dan wordt dit gegeven vermeld, wat zeker interessant is voor genealogen.

Bestellen

Het boek kan bekomen worden door overschrijving van 20 euro (verzendingskosten binnenland inbegrepen) op rekeningnummer 001-3113046-04 van VVF-Leuven, M. Francisstraat 10, 3150 Wespelaar. Vermeld bij de betaling: Publicatie 038. Het boek kan ook afgehaald worden tijdens de archief- en documentatienamiddagen van VVF-Leuven. Gelieve hiervoor wel eerst te mailen naar nicole-vdb@telenet.be.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: