Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De Maasplassen van Kinrooi

maasplassenOver de plaatsnamen in Kinrooi bestaan omzeggens geen gedrukte bronnen. Kinrooi omvat thans het vroegere gehucht Kinrooi, de twee kernen Ophoven-Geistingen, Kessenich en Molenbeersel. Een toponymische studie schrijven voor de hele gemeente is interessant, maar tijdrovend. Daarom was het gemeentebestuur van Kinrooi in eerste instantie van plan om het gebied van de Maasplassen te bestuderen. De Leuvense universiteit werd in 2007 aangeschreven om dit gebied toponymisch door te lichten. Dr. Paul Kempeneers, lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie (KCTD), was bereid om het nodige opzoekingswerk te verrichten. Vooral in het Rijksarchief in Hasselt onderzocht de toponymist veel archiefstukken over Ophoven, Geistingen en Kessenich. Uit dit verzameld materiaal koos hij de gegevens uit die betrekking hadden uit de omgeving van de Maasplassen. Grosso modo strekt het ontgrinde gebied zich uit tussen de Maas, de Maasstraat, de Dalerweg, de Vilgertenweg, de Witbeek en de grens met Nederland.

“Verdronken toponiemen in de Maasplassen van Kinrooi” verscheen oorspronkelijk in de Handelingen van de KCTD, 2010, blz. 85-116.

De huidige publicatie omvat 48 bladzijden. Naast de beschrijving van het wegennet in het grindgebied, geeft de auteur eveneens een overzicht van de (meestal verdwenen) benamingen voor akkers, weilanden, hoogten en laagten in Ophoven-Geistingen. De publicatie is bedoeld als een eerste aanzet tot een grondige toponymie van Kinrooi.

Bestellen

Het boek kost 9,95 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: