Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Neerwinden en Overwinden, een geschiedkundige en toponymische studie

In dit boek behandelt Paul Kempeneers de geschiedenis en de plaatsnamen van Neerwinden en Overwinden. Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde Kempeneers detailkaarten op van het hele grondgebied. De toponiemen verwerkte hij in rubrieken. Zo komen namen als Waarbeek, Vloedgracht, Dorppoel voor in de rubriek Waterlopen. Kempinberg, Priesterberg, Landenseberg, Vliegenberg, Wagelberg, Berg van Sint-Gertrudis, Mot, Tomme, Kampdelle, Vlemingsdel, Knaapkuit, enz. komen samen in de rubriek Berg en Dal. Zo zijn er ook aparte rubrieken voor namen van grasland, velden, gebouwen en wegen. Deze indeling zorgt voor een vlotte lectuur van het boek.

Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van het dorp, zoals de bekende veldslagen van 1693 en 1793, de toeloop van vreemdelingen in Neerwinden en Laar in 1788, nieuws uit Neerwinden en omgeving opgetekend door de pastoor in 1769-1787. Genealogische informatie in het Nederlands geeft de auteur met de namen van de inwoners in Neerwinden en Overwinden in de jaren 1841 tot 1865.

Achteraan komt dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen en een atlas met 23 duidelijke overzichtskaarten. Een reeks foto’s, prentkaarten en figuren over het hele boek verspreid, illustreren het geheel. Ten slotte zorgt een Klapper voor het vlug terugvinden van de vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 155 bladzijden.

Bestellen

Het boek kost 17 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

2023-10-01-O-Neerwinden-cover-voor

Neerwinden en Overwinden, een geschiedkundige en toponymische studie

Verzending in België, niet gesigneerd

€ 21,00

%d