Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De Volkstelling in Aarschot in het jaar IV (1796)

volkstellingen2Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

Dr. P. Kempeneers raadpleegde bij zijn onderzoek naar de plaatsnamen van Aarschot ook de telling van het jaar IV van de Franse Republiek, dit is het jaar 1796. De beschikbare kopie van deze telling is slecht leesbaar. Door zijn kennis van andere bronnen kon Kempeneers alle namen (op een paar na) volledig ontcijferen. In een eerste reeks “Volkstellingen in het Hageland” behandelde hij de gemeenten Glabbeek, Kapellen, Sint-Margriet-Houtem, Vissenaken en Zuurbemde. In de tweede reeks staan de inwoners van Aarschot, per familie en per straat, zoals ze in 1796 werden geteld. In een aparte lijst staan de inwoners van de gehuchten Haterbeek en Nieuwrodenberg.

In kolommen staan de namen van de inwoners van 12 jaar en ouder, gevolgd door de leeftijd, de staat of het beroep en de woonplaats. Soms staat in de telling ook het tijdstip van intrede in de gemeente. Kinderen onder de 12 jaar staan in de rechter kolom, zonder naam. Kempeneers nam niet enkel de gegevens van de Franstalige teller over. Hij vertaalde alle beroepen en plaatsen in het Nederlands, zoals Aarschot die in 1796 kende. Zo wordt de Rue Basse opnieuw Neerstraat, met de vermelding dat deze straat nu Th. De Beckerstraat wordt genoemd. De opgave van de beroepen laat ook toe om de sociale en economische geschiedenis van de Hagelandse stad te bestuderen.

In totaal spreekt de tabel over 2563 inwoners, dat is 22 meer dan het officiële aantal, aangezien de teller zich enkele keren heeft vergist.

Om een voorouderlijke naam terug te vinden stelde Kempeneers een alfabetische klapper samen, die onmiddellijk verwijst naar een nummer in de lijst. Voor genealogen is dit een handig hulpmiddel om een familielid vlug terug te vinden, vooral omdat zoveel registers uit Aarschot zijn vernietigd. Het boek op A4-formaat is ingebonden in een plastieken map en telt 51 bladzijden.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: