Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Goetsenhoven IX, 9

OorbeekEindelijk een lijvig en leesbaar boek over de geschiedenis en de plaatsnamen van Goetsenhoven.

Kempeneers besteedt niet enkel veel aandacht aan de verloren plaatsnamen. Hij schetst tevens de macht van de kasteelheer in vroeger tijden. Het kasteel dat nog bestaat, is heden een rustoord.
Het geheel is geïllustreerd met 25 gedetailleerde toponymische kaarten en 29 foto’s.

Interessant zijn ook de teksten die op de gevels van enkele pachthoven prijken. Met veel geduld achterhaalde Kempeneers hun betekenis. Het werden aldus pachthoven met sprekende stenen.

Bestellen

Het boek kost 20 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: