Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Wommersom. Plaatsnamen en hun geschiedenis

WommersomfrontVoor de plaatsnaamkunde van Wommersom raadpleegde dr. Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek. Eerst bespreekt hij de ligging van Wommersom in de gemeente Linter en Vlaams-Brabant, met gegevens over het bodemgebruik in 1834 en de indeling van het grondgebied. Vervolgens verklaart hij de naam Wommersom, Walsberg en het verdwenen gehucht Nederwalsberg. De geografie komt aan bod bij de beschrijving van waternamen als Gete, Geleid, Rijt, Sitterbeek, ‘s-Hertogengracht (in het dialect bekend als Sattekesgracht). Verder worden namen besproken van bronnen, poelen, hoogten als Baalberg, Boksberg, Wijtberg, laagten als Delle en “kuiten” als Putterkuit en Vernoedenkuit. Talrijk zijn in Wommersom de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, met specifieke woorden als Kortelo, Careelsbos, Hegge, Schijthaag, Fierens Hof, Krunkelbroek, Papbeemd, Minnekensdries, Winteraard, Broezeveld, Geer, Negenbunders, Monniks Kapruin, enz.

Naast de kroniek van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over het Hof van Broeder Boudens (bekend als de Beenshoeve), de ridders van Sint-Jan in Walsberg, het Kasteel van Wommersom, de Windmolen, de Lazarij, het Schutterhuis, en uiteraard ook de talrijke wegen en voetpaden. Genealogische weetjes en volkstellingen van 1692, 1796 en 1860 werpen een licht op de samenstelling van de Wommersomse families in vroeger tijden. Tot slot noteert de auteur de originele tekst over de heksenverbranding in 1627. Voor het gemak van de lezer zette hij de tekst ook om in hedendaags Nederlands! Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan.

Het boek “Wommersom” telt 177 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 7 historische documenten, 16 plattegronden, 24 prentkaarten en foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven.

Bestellen

Het boek kost 19 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d