Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Waanrode IX, 8

OorbeekOver het bekende bloemendorp Waanrode bestaan omzeggens geen gedrukte bronnen. Daarom zijn de gegevens in deze toponymische studie grotendeels nieuw.

De lectuur van het boek heeft geleid tot een collectieve geheugenopfrissing van de Waanrodenaars. Net als in andere gemeenten is immers ontzettend veel namenmateriaal verloren gegaan.

Kempeneers zocht in het oorspronkelijke archief en vond alzo honderden vergeten namen terug.

Kaarten en foto’s verluchten het vlot leesbare boek, dat speciaal voor de bloemenfeesten werd geschreven.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d