Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Tiens en Hoegaards Idioticon

idioticonDit werk is een grondige bewerking en uitbreiding van Reddelen onder de Boompjes van 1976. Woorden die iedereen kent en die ook in het Algemeen Nederlands voorkomen, zijn niet opgenomen, zoals: haar op zijn tanden hebben, of zijn haring brandt niet. Wel dialectische woorden en uitdrukkingen die de gewone woordenboeken niet kennen: circa 3500. De auteur transcribeert het dialectisch materiaal naar het Nederlands, zodat ook Oostendenaars of Maasmechelaars het boek kunnen raadplegen. Achter het lemma komt dan de Tiense uitspraak in een begrijpelijke spelling. Voorbeeld: Harenmekke [‘oëremèkke], harige aap, iemand die veel haar op zijn lichaam heeft. Om deze spelling te begrijpen geeft de auteur vooraf de gebruikte tekens weer met bekende dialectwoorden.

In het boek staat ook de afwijkende uitspraak van de Hoegaardiers: moake in Hoegaarden tegenover maake in Tienen. Hoegaarden kent enkele woorden die de Tienenaar niet gebruikt: pismarooi (mier), roosjes (spruitjes), paarderuiter (meikever), dezen dag (vandaag), enz. De aandachtige lezer verneemt ook hoe de uitdrukking “zijn frank is gevallen” is ontstaan. Het boek is verlucht met paginagrote foto’s die voor een groot deel voor de eerste keer werden afgedrukt.

Bestellen

Het boek kost 24 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: