Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Naamkunde, register 1969-1993

In 1979 liet H. Buitenhuis een register verschijnen op de 44 jaargangen van de “Mededelingen”.

Naast een opsomming van de tijdschriftartikelen bevat het register de markantste persoons- en plaatsnamen die in de jaargangen voorkomen.

Naamkunde is de opvolger van de Mededelingen. Het register van Kempeneers is de voortzetting van het register van Buitenhuis. Het omvat de markantste namen uit de eerste 25 jaargangen van Naamkunde.

Het register omvat 3 delen:
1. de inhoud van de jaargangen gerangschikt op de auteursnamen,
2. de boekbesprekingen volgens de auteurs en
3. het eigenlijke register met meer dan 30000 namen.

Bestellen

Het boek kost 25 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d