Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Opvelp en Neervelp. Plaatsnamen en hun geschiedenis

In het boek over Opvelp en Neervelp behandelt Paul Kempeneers de plaatsnamen en hun geschiedenis. Opvelp is thans een deelgemeente van Bierbeek, Neervelp hoort bij Boutersem.


Na de zoektocht in archieven en kartografisch materiaal stelde de auteur detailkaarten op van het hele grondgebied. De toponiemen verwerkte hij in rubrieken. Zo komen Op- en Neervelp, Molenstede, Vinoef en Mollendaal samen bij nederzettingsnamen. Velpe, Kleinbeek, Vloedgracht en Borne staan bij waternamen. Hoogten en Laagten worden onderscheiden in toponiemen als Hazenberg, Heiberg, Ooienberg naast Dalem, Meerdelle, Wijngaarddelle, Nekkersput, Zwijnsput. Zo zijn er ook aparte rubrieken voor namen van bossen en struiken als Driejarenbos, Remmelenbos, Mingelo, Wolfeik, Eikenstok, Linde, Walse Haag, enz. Hierop volgen de namen voor grasvelden, akkerlanden, gebouwen en uiteraard de namen voor wegen en voetpaden. Deze indeling zorgt voor een vlotte lectuur van het boek.
Een aantal historische documenten geven een kijk op het sociale leven van beide dorpen, zoals testamenten en jaargetijden, het akkoord om na het overlijden van pastoor Clement 1000 missen op te dragen, onwettig geboren kinderen inclusief een vondeling, en het merkwaardige verhaal van de doop van een doodgeboren tweeling in de kerk van Verviers. Genealogische informatie geeft de auteur ook met de volkstelling in het jaar IV van de Franse Republiek (1796). Naast de vader wordt ook de naam van de echtgenote vermeld, evenals de namen van de kinderen ouder dan 12 jaar. Zulke gegevens zijn interessant voor het samenstellen van van een stamboom.
Achteraan komen dan een bibliografie van de geraadpleegde bronnen, een atlas met 31 overzichtskaarten en een reeks foto’s en prentkaarten. Een Klapper zorgt voor het vlug terugvinden van de vermelde plaats- en persoonsnamen. Het boek telt 212 pagina’s.

PS Zie ook de historische atlas van Opvelp en Neervelp.

Bestellen

Het boek kost 19 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Opvelp & Neervelp

Standaardverzending in België

€ 26,00

Opvelp en Neervelp Plaatsnamen + Atlas

Combipakket “Plaatsnamen en hun geschiedenis” en “Historische atlas”, inclusief verzending naar adres in België.

€ 37,00

%d bloggers liken dit: