Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Bunsbeek. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Bunsbeek coverVoor zijn toponymie van Bunsbeek raadpleegde dr. Paul Kempeneers alle beschikbare archivalische bronnen. De auteur beschreef dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Zo ontstond tegelijk een wetenschappelijk en leesbaar boek.

Eerst bespreekt hij de ligging van Bunsbeek in de gemeente Glabbeek. Vervolgens verklaart hij de naam Bunsbeek en gehuchten als Boeslinter, Pamel, Pippensvoort, Schaffelberg, Stok, Walmersum en IJzeren.
De geografie komt aan bod bij de beschrijving van de beken van het Velpebekken, alsook de wouwers en poelen, en hoogten als Honsberg, Klottenberg, Zwijnberg, en laagten als IJzersedelle.
Talrijk zijn in Bunsbeek de namen voor bossen, beemden, eusels, broeken, driesen, kouters, en specifieke woorden als Hagerot, Gulden Draad, Haverstoppel, Schauvaart, Baakveld, Rauwigheid, Spinnegoed, Vlaas, Pluymenhof.
Naast de geschiedenis van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over het voormalige Hof van Bunsbeek in de Schoolstraat, het Monnikenhof van Heilissem achter de kerk, en uiteraard de Rotelmolen.
Tot slot bespreekt de auteur het wegennet.

Een uitgebreide bibliografie en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk dat nog generaties zal meegaan!

Het boek telt 224 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Afbeeldingen van 8 historische documenten, 36 plattegronden, 23 prentkaarten en foto’s. Het boek wordt in een beperkte oplage uitgegeven. uiteraard ook het Gasthuis van de Krommen Herent. Om de Fransen tegen te houden bouwden onze voorouders het Fort Fagel, in het landschap nog herkenbaar aan zijn driehoekige redoutes. Daarna komen de wegen aan bod. Merkwaardig is de vervorming van Pikkel- in Spiegelstraat!

Het boek van 168 bladzijden is verlucht met oude documenten, 16 foto’s en 17 duidelijke plattegronden die het dorp weergeven in 1815.

Bestellen

Het boek kost 18 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d