Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De volkstelling in Binkom in het jaar IV (1796)

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

In 1796 telde Binkom 220 kinderen jonger dan twaalf jaar en 319 inwoners boven de twaalf, samen 539 inwoners. Om een familienaam in de lijst vlug terug te vinden, is er een klapper opgesteld. Om het aantal namen te beperken zijn enkel de achternamen opgenomen.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d bloggers liken dit: