Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

De Bevolking van Tienen in 1755

Wie met zijn stamboom bezig is, kent de volkstellingen als een nuttige bron voor het opsporen van een voorouder. Het prettige aan de telling is, dat de hele familie bij elkaar staat.

Het origineel van de volkstelling van 1755 bevindt zich in Anderlecht onder het nummer Staten van Brabant nr. 407/25. Het deel over Tienen omvat 5 bundels. De tekst is verspreid over een linker en een rechter bladzijde, met volgende kolommen: 1. Naemen der persoonen, 2. qualiteijt, ambacht, neringe, conditie officie; 3. vrouwen; 4. Kinders te weten jongers en auderdom; 5. Kinders te weten dochters en auderdom; 6. Domestiken; 7. Vremdelingen; 8. degenen die leven van den H. geest ofte taefel. Soms staan de rubrieken 4 en 5 samen onder de titel “kinderen met hunnen auderdom”.

Bestellen

Te bestellen bij Familiekunde Vlaanderen, regio Leuven.

Meer info: zie website Familiekunde Vlaanderen.

 

 

 

%d