Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Gevallen Engelen

gevallen-engelenVoor de artikelenreeks “Prominenten van bij ons” sprak dr. P. Kempeneers in april 1978 met oud-burgemeester Edgar Rowie. De neerslag van dit vraaggesprek verscheen in het advertentieblad Publipers in twee delen: op 27 april en op 11 mei 1978.

Na afloop van het gesprek overhandigde E. Rowie aan P. Kempeneers een getypte tekst waarvan slechts één exemplaar bestond.

Na 34 jaar vond Rowie zich in de aangehaalde en fel gekleurde feiten niet meer terug. Het was allemaal zo lang geleden, vertrouwde hij P. Kempeneers toe, en de tijden waren erg veranderd. Daarom schonk hij zijn enig exemplaar als een soort historisch document.

Zelf heeft dr. P. Kempeneers nog 16 jaar gewacht, voor hij met de tekst naar buiten kwam.

Onderhavige tekst, die dr. P. Kempeneers de titel “Gevallen Engelen” meegeeft, is voor onze geschiedenis een interessante bron. Hij geeft een indruk van de gemoedsgesteldheid van de verfranste Tiense burgerij. Hij werpt ook een licht op de houding van enkele Tiense Vlamingen die zich vergisten bij het zoeken naar steun bij de bezetter.

Dit boekje over Marcel Engelen bevat de volledige tekst van Edgar Rowie. Het document werd met behoud van de spelling overgezet.

Het boek is gelijmd ingebonden, 43 bladzijden dik. Het is ook te verkrijgen als eboek, via Amazon.

Bestellen

Het boek kost 6 euro. Verzendkost België 3 euro, Nederland 8 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: