Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Sprokkels (2 delen)

In 1968 verschenen van Paul Kempeneers, dr. in de Germaanse filologie, in Publipers vijf afleveringen over “Jan Jakinet en de verwoesting van Tienen”. Hij deed dat onder de schuilnaam. Daarna publiceerde hij van 16 mei tot 14 november 1968 24 afleveringen onder de titel “Leer jij ook Esperanto?”.

Andere bijdragen gingen over Tiense aangelegenheden zoals “Onze Tiense straatnamen” of “Tienen bouwt weldra zijn zwembad” (over een zwembad van 1898!), maar ook over algemene taalkundige onderwerpen zoals “Naar een doelmatiger spelling”. In totaal publiceerde Kempeneers aldus 114 bijdragen die hij later “Voorsprokkels” heeft genoemd. Tegelijk schreef hij voor het tijdschrift Oost-Brabant 37 teksten die soms gelijktijdig in Publipers verschenen. In 1993 verschenen 16 sprokkels in de Brabantse Folklore en Publipers over “Kumtich in de kijker”, in 1994 gevolgd door 25 sprokkels over “Oplinter in de kijker”. Vervolgens breidde Kempeneers zijn interesse naar Landen uit. Zo publiceerde hij in Publipers en tegelijk in Ons Landens Erfdeel in 1999-2000 16 sprokkels over Landen. Deze sprokkels waren slechts een greep uit de documentatie die ten slotte verscheen in het mooie luxeboek “Leven in Landen”.

Sommige fouten zijn al lang officieel. Zo ontstonden teksten over de Kasteelstraat, de Keienpoelweg, de Denneboomweg en het Groneshof. Veel geïnteresseerden vroegen naar oudere gepubliceerde bijdragen. Daarom begon Kempeneers van 1984 af met zijn sprokkels te nummeren. De eerste sprokkels waren zeer lang en telden maar voor 1 sprokkel. Geleidelijk aan reduceerde hij zijn teksten tot een handig formaat. Deze teksten zijn heden bekend als de “Tiense Sprokkels”. De nummers 001 tot 025 werden gepubliceerd in de Brabantse Folklore, soms ook in Publipers, maar eveneens in Hier Tienen en zelfs in Info Hoegaarden. Vanaf nummer 26, namelijk “Van Keizer tot Kredietbank”, kregen de Sprokkels in Publipers een vaste plaats.

Vanzelfsprekend is de publicatie van zoveel Tiense Sprokkels slechts mogelijk geweest door de interesse van de Tienenaar zelf en door Publipers. Intussen heeft zijn zoon dr. Edelhart Ysebrant Kempeneers een mooie webstek samengesteld, waarin nu al 413 sprokkels en 169 langere zijsprokkels zijn te raadplegen.

De boeken kosten samen 25 euro. De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van de twee delen + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

Screenshot_1

Sprokkels (deel 1+2)

Standaardverzending gesigneerd exemplaar in België.

€ 32,00

%d bloggers liken dit: