Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Kumtich. Plaatsnamen en hun geschiedenis

2019-05-11 -O- Kumtich cover ebook

In 1994 schreef dr. Paul Kempeneers een studie over de Kumtichse Plaatsnamen. Dit werk verschijnt thans in een herwerkte en aangevulde uitgave. Voor de plaatsnaamkunde van Kumtich en Breisem raadpleegde Paul Kempeneers de beschikbare archivalische bronnen, verspreid over verscheidene archieven en zelfs privé-collecties.

De auteur beschrijft dan het hele namenbestand in een aantal rubrieken. Eerst bespreekt hij de nederzettingsnaam Kumtich die teruggaat tot de Gallo-Romeinse tijd. Aan bod komen verder Frankische namen als Breisem, Hoksem, Stratem, Biesem en Bielekout. Dan volgt de geografie met de beschrijving van de waterlopen in het bekken van de Velp en de Mene, naast namen van hoogten en laagten zoals Galgenberg, Tomberg, Bankdelle, namen met hout, lo en stok, bossen, hagen en wijngaarden. Talrijk zijn de plaatsnamen met broek, beemd, bruul, aard, opstal, vroente, riet, roost, moude, kapuin, enz.

Naast de kroniek van de kerk, de kapellen en de pastorie vertelt Kempeneers over de grote pachthoven en paanhuizen, alsmede over het ingewikkelde wegennet met de verdwenen tunnel van de spoorweg. Interessant zijn ook de historische teksten over de inbraak in Kumtich, de zware contributie die de inwoners moesten betalen en het proces over de Puthof. Op deze wijze maakt de lezer kennis met de families die in het dorp in vroeger tijden woonden. Een uitgebreide bibliografie, historische documenten, 35 kaarten, 35 foto’s en een klapper maken van het boek een waardevol naslagwerk. Bij het boek hoort een losse, gekleurde kaart op A3-formaat, met de dorpskern van Kumtich in 1816.

Het boek “Kumtich” telt 204 blz. Formaat: 23 bij 15 cm. Het boek kan worden aangekocht via www.kempeneers.org, rechtstreeks bij de auteur P. Kempeneers, Leuvensestraat 45, 3300 Tienen, of in de Vondelstraat 30 te Kumtich.

Bestellen

Het boek kost 17 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier of afhalen bij de zoon van de auteur, in de Vondelstraat 30 te Kumtich. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d