Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Pito, roman van een school

cover-pitoIn 1988 vierde de avondschool van Tienen haar 85-jarig bestaan. In hetzelfde jaar bestond de dagschool 75 jaar en de bond van gediplomeerden 65.

P. Kempeneers schreef voor deze 3-dubbele feestdag een boek over de school en over de verschillende locaties van de school in het verleden.

Interessant hierbij, ook voor de buitenstaander, is de geschiedenis van het gebouw op de Grote Markt nummer 3, voorheen bekend als de herberg de Tinnen Schotel. Dit gebouw mocht een aantal prominenten ontvangen, zoals Albrecht van Saksen-Teschen en Maria-Christina van Oostenrijk in 1791, Napoleon in 1804 en de Prins van Oranje in 1814.

Bestellen

Het boek kost 14 euro. Verzendkost België 4 euro, Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: