Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Boutersem. Plaatsnamen en hun geschiedenis

BoutersemDr. P. Kempeneers, lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, beschreef tientallen verdwenen plaatsnamen met hun geschiedenis. In 1761 liet de baron het dorp door landmeter Gens opmeten. Deze schitterende kaarten maakten het mogelijk om de meeste plaatsnamen exact te lokaliseren. In plaats van de plaatsnamen alfabetisch op te sommen, bespreekt Kempeneers de namen in rubrieken. Op deze wijze ontstaat een mooi leesbaar boek.

Eerst komt Boutersem aan bod als deel van de fusiegemeente, met het bodemgebruik, de haardsteden en genealogische informatie. Vervolgens legt de auteur de namen uit van Boutersem zelf, de buurgemeenten en de gehuchten. De waterlopen en de hoogten vormen een interessant geografisch geheel, evenals de bossen, hovingen, gras- en akkerland. Boutersem heeft samen met Butsel merkwaardige kerkelijke gebouwen. Kempeneers bespreekt de oude plaatsnaam Sterteborne, later opgevat als Sterreborn met de bekende legende. Boeiend is ook het verdwenen kasteel nabij de Lesbodelle (een merkwaardig toponiem!). Langs de oude weg van Tienen naar Leuven (nu Nieuwstraat genoemd) stonden de afspanningen met namen als Ketel, Keizer, Zwaan, Engel, Wildeman, Leeuwken, Bonten Os, Sint-Joris, en uiteraard ook het Gasthuis van de Krommen Herent. Om de Fransen tegen te houden bouwden onze voorouders het Fort Fagel, in het landschap nog herkenbaar aan zijn driehoekige redoutes. Daarna komen de wegen aan bod. Merkwaardig is de vervorming van Pikkel- in Spiegelstraat!

Het boek van 168 bladzijden is verlucht met oude documenten, 16 foto’s en 17 duidelijke plattegronden die het dorp weergeven in 1815.

Bestellen

Het boek kost 19 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: