Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Tienen in de wandeling

Tienen in de wandeling coverDr. Paul Kempeneers schreef een nieuw boek over Tienen. Hierin combineert hij verdwenen gebouwen met het huidige uitzicht van de stad. Zo komen aan bod: het verdwenen huis Namen, Jamodt naast de grot, het Rood Paard, de Paterskerk, het huis met de kanonbal op de hoek van de Ark van Noëstraat, herberg het Schip. Eeuwenlang was de Gete een grillige waterloop, waarop zelfs gevaren werd. Aan vervlogen tijden herinneren ons de Lovensteen, de Romeinse vicus en de verschillende omwallingen van de stad. Vervolgens bespreekt de auteur naast de naam Tienen (Tirlemont) ook andere plaatsnamen uit de regio zoals Kumtich, Hoegaarden, Vissenaken. Een hoofdstuk over de Viandra kon niet ontbreken. Zoals de titel aangeeft, kuiert Kempeneers door de stad. Zo vertelt hij kort en bondig over de Tiense bezienswaardigheden op de Grote Markt en de Veemarkt, maar ook over de verschillende kloosters die de stad rijk was. Tienen kende vroeger meer dan 300 huisnamen zoals de Nobel, het Gulden Hoofd, de Drie Koppen, de Griffioen, de Rode Leeuw, Het Rood en het Wit paard, het Paradijs, het Gulden Vlies, het Land van Belofte, de Kruiwagen, de Spiegel, de Zwaan, het Papegaaiken, enz. Al wandelend door de stad somt de schrijver al deze namen op per straat, met het kadasternummer en het huisnummer. Het Tiense dialect wordt gesitueerd ten oosten van de Uerdingerlinie. Uiteraard komt de dialectschrijver Leon Rubbens aan bod met de figuur van Pikke Staikès. Verder kan de lezer nagaan of hij/zij nog oude Tiense woorden kent zoals schechte, kapitoale bos, bazzesnear, kebbere, en oëde (toen er van de euro nog geen sprake was).

Het nieuwe boek is geschreven voor een breed publiek: nieuwkomers in de stad, toeristen, schoolgaande jeugd, Tienenaars die van hun stad houden.

Het geheel is geïllustreerd met 69 historische documenten, kaarten en foto’s. Het boek telt 136 blz. Formaat: 24 bij 16 cm.

Bestellen

Het boek kost 8 euro. Verzendkost België 4 euro, in Nederland 12,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: