Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Orsmaal-Gussenhoven & Melkwezer IX, 11

ogmOrsmaal, Gussenhoven en Melkwezer zijn 3 kleine dorpen op 8 km van Tienen. Over deze dorpen bestonden haast geen degelijke gedrukte bronnen.

Kempeneers reconstrueerde de geschiedenis en de plaatsnamen vanuit grondig archiefonderzoek.

Belangwekkend voor onze nationale geschiedenis is het kasteel van Orsmaal, het Hof ten Steen.

In 1682 ontstond er een grote ruzie over het gebruik van zaagkuilen, een woord dat in geen enkel woordenboek voorkomt en toch overal bekend was, tot in Zuid-Afrika toe.

In Orsmaal werd in de vroege ochtend van 2 december 1789 een bekende vrede getekend. Vander Mersch, commandant-generaal der patriotten van de Brabantse Omwenteling, tekende in de zaal van het kasteel (dat heden gerestaureerd wordt) de historische wapenstilstand met kolonel Philippe Joseph baron De Brou, in naam van de Oostenrijkse keizer.

Bestellen

Het boek kost 25 euro. Verzendkost België 7 euro, Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

Verzenden/afhalen(vereist)

Signeren(vereist)

%d bloggers liken dit: