Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Hoeleden. Plaatsnamen en hun geschiedenis

Over de plaatsnamen of toponiemen van Hoeleden vinden we weinig gegevens in gepubliceerde werken.

Voor deze studie raadpleegde de auteur zoveel mogelijk de oude documenten zelf. Buiten de toponiemen noteerde hij gegevens over de inwoners. Dit maakt het werk interessant voor genealogen. In plaats van de plaatsnamen alfabetisch te rangschikken, verdeelde hij het namenbestand in rubrieken, zoals de namen van waterlopen, hoogten en laagten, bossen, weiden, akkers, gebouwen, wegen. Afzonderlijke namen zijn via de klapper gemakkelijk terug te vinden. Bovendien kan de lezer gebruik maken van de kaarten in de Atlas, achteraan in deze studie opgenomen. Naast de illustraties drukt de auteur eveneens enkele historische documenten af, zodat de lezer een idee heeft van de geraadpleegde archivalische bronnen.

Het boek bestaat uit 171 bladzijden. Het bevat 6 historische documenten, 24 foto’s en 25 kaarten.

PS Zie ook de historische atlas van Hoeleden.

Bestellen

Het boek kost 17 euro.

De verzendkost bedraagt voor verzending naar een adres in België 4 euro, in Europa 12,5 euro, in de rest van de wereld 20,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB, of onderaan via Paypal/VISA.

Hoeleden

Standaardverzending in België

€21,00

%d bloggers liken dit: