Dr. fil. Paul Kempeneers

Toponymie van gemeenten in Oost-Brabant

Glabbeek-Zuurbemde. Plaatsnamen en hun geschiedenis

cover-gl-zIn veel toponymische werken worden de plaatsnamen alfabetisch opgesomd en verklaard. Kempeneers heeft deze saaie beschrijving sedert lang verlaten en behandelt de toponiemen in aparte rubrieken. Hierbij komt heel wat geschiedkundige informatie, zodat een leesbaar boek ontstaat. In een eerste hoofdstuk behandelt de auteur Glabbeek en zijn buurgemeenten, als deel van de meierij Halen en thans van de provincie Vlaams-Brabant. Vervolgens komen de nederzettingsnamen aan bod, niet alleen Glabbeek en Zuurbemde zelf, maar ook Kinkem en Rode. Vroeger vormden Glabbeek en Zuurbemde een aparte heerlijkheid. Dank zij het privé-archief van dr. Jacobs uit Tienen kwam de schrijver heel wat te weten over de vroegere heren van Glabbeek, van De Pape, over Melot tot De Luesemans. Voor velen zal het een verrassing zijn dat Zuurbemde en Tienen zoveel met elkaar gemeen hebben. De leden van de familie Van Ranst, De la Viefville en Festraets woonden op de Wolmarkt van Tienen, maar waren tevens de heersers over Zuurbemde.

Het reliëf, met de oude namen van de waterlopen, vormt een apart hoofdstuk. Met de Kale, de vroegere naam van de Gladbeek, gaan we tot ver voor Christus terug! Vervolgens komen aan bod: terreinwoorden voor bossen, hagen, bomen, graslanden en akkers. Gebouwen worden ingedeeld in kerkelijke en burgerlijke bouwwerken, elk met een aparte geschiedenis, zoals de pastorie op de Dries, het verdwenen pachthof van de Grote Heilige Geest, de schutterhuizen en de paanhuizen. Een uitgebreid hoofdstuk over wegen en voetpaden sluit het boek af.

Het boek is geïllustreerd met verscheidene zeldzame prentkaarten en 17 kadastrale kaarten, door de schrijver zelf nauwkeurig getekend.

Bestellen

Het boek kost 16 euro. Verzendkost België 7 euro, in Nederland 25,5 euro.

U kunt het bestellen via onderstaand formulier. De kostprijs van het boek + verzendkosten kunt u overschrijven op rekeningnummer IBAN BE52335057139009 – BIC BBRUBEBB.

%d bloggers liken dit: